Havmågen: Farvel til Anni og Ole - Goddag til Gitte

På Havmågen i Løkken afholdtes et stort afskedsarrangement den 6. marts for forstanderparret Anni og Ole Glarkrog, der var med til at oprette Havmågen for 17 år siden.

Bestyrelsen har netop besluttet at udpege Gitte Brandenburg Carlsen som Havmågens nye forstander, og hun tiltræder stillingen den 1. maj.

Gitte er uddannet ergoterapeut, og efter en periode med ledelsesarbejde i psykiatrien i Aarhus har hun haft selvstændig konsulentvirksomhed, bl.a. med undervisning og supervision for personalegrupper på det sociale område.

I perioden frem til Gitte tiltræder, er stedfortræder Peter Larsen konstitueret forstander. 

Fjorden: Farvel til Jacobina - Goddag til Christian

På opholdsstedet Fjorden ved Lemvig må vi desværre sige farvel til Jacobina Dahl, der efter 15 år som forstander på Fjorden har besluttet at stoppe, da hun har fået anden stilling.

Bestyrelsen har nu afsluttet ansættelsesarbejdet omkring ny forstander, og det bliver Christian Bjerg, der sammen med sin hustru, Tove flytter ind på Fjorden den 1. juni. Det bliver muligt at hilse på Christian og Tove Bjerg ved afskedsreceptionen for Jacobina Dahl den 8. maj.

Jeanette er forstander

Efter i en periode at have været konstitueret i lederstillingen på Bo og Job Uddannelsen i Horsens efter Mona Gaarsdal har Bo og Job Uddannelsens bestyrelse med opbakning fra foreningens hovedbestyrelse nu besluttet at fastansætte Jeanette Hjarsbæk i forstanderstillingen for Bo og Job Uddannelsen, hvilket også sker med fuld opbakning far personalegruppen.

Samtidig er det besluttet at fastansætte Mark Nielsen som stedfortræder samtidig med, at han fortsætter som jobkonsulent.

Forstandere søges

I foreningen arbejdes der lige nu med at ansætte nye forstandere to steder:

På dagtilbuddet Basen i Thisted har man efter en vis betænkningstid besluttet at opslå lederstillingen – en stilling, der tidligere blev varetaget af Helle Odder.

Endvidere er forstanderstillingen på Nørresø Børnepension i Viborg nu opslået ledig, og der er udarbejdet en tidsplan gående på, at ny forstander kan tiltræde den 1. august.

Skiftedag på Familiebo

Efter mere end 20 års ansættelse på Familiebo og i en stor del af perioden som forstander har Kirsten Sejer Pedersen valgt at søge nye udfordringer. Bestyrelsen skal på sit kommende møde træffe beslutning om opslag af forstanderstillingen samt konstituering af midlertidig ledelse.

Lederskift på vej

På foreningens største arbejdssted, Holmstrupgård i Brabrand, har forstander Knud Byskov varslet, at det er på tide, at bestyrelsen går i gang med at finde hans afløser.

Bestyrelsen drøfter muligheden for at inddrage et konsulentfirma i opgaven.

Som det fremgår ovenfor, forestår der også en kommende opgave på Familiebo i Vejle, hvor der også bliver behov for at udpege en ny forstander.

Jysk på Bornholm

I hovedbestyrelsen er det aftalt, at foreningen skal være aktiv på Folkemødet på Bornholm. Det bliver dog først i sommeren 2016, at foreningen får egen stand. Ved det kommende Folkemøde den 11.-15. juni 2015 har vi imidlertid mulighed for at have en tilstedeværelse i kraft af et samarbejde med Landsforeningen Ligeværd, så hvis der er ansatte, frivillige eller bestyrelsesmedlemmer, der alligevel skal til Folkemøde, vil vi gerne have en kontakt, så vi kan koordinere eventuelle initiativer allerede her til sommer.

Finn Bonnichsen i ny rolle

Finn Bonnichsen har indgået en aftale med Jysk børneforsorg/Fredehjem om, at han tiltræder en konsulentstilling i foreningen, når han fratræder som forstander for Nørresø Børnepension – formentlig pr. 1. august.

Konsulentstillingen bliver på sigt en deltidsstilling, og tanken er i første omgang, at Finn skal være konsulent i forhold til de tre opholdssteder for anbragte børn, som foreningen driver, nemlig Fjorden, Havmågen og Borgmesterbakken.

Baggrunden er den, at Finn Bonnichsen gennem sin karriere i socialt arbejde har opbygget en stor viden i institutionsdrift, samarbejde med offentlige myndigheder samt udviklingsprojekter.

Jysk på udsalg?

Nej, foreningen holder ikke udsalg, men af forskellige årsager har foreningen netop gennemført to større ejendomssalg.

Foreningen har solgt et jordareal syd for byen Elev ved Lystrup til Jørn Tækker. Jørn Tækker står bag et stort projekt om at etablere en ny bydel i dette område, og da byggemodning og byudvikling ikke hører under foreningens formål, er man nu nået til enighed om et salg af foreningens grund, så projektet bliver muligt at realisere i de kommende år.

Det gamle ”Solbakken” på Egebæksvej skal omdannes og ombygges. Aarhus Kommune ønsker, at en del af ejendommen skal rumme lokaler til handicapinstitutionen Stensagergården, mens foreningens egen Solbakken ønsker at flytte sin boafdeling i Odder tilbage til Egebæksvej i Højbjerg.

Det har nu ført med sig, at foreningen og Aarhus Kommune er blevet enige om, at Aarhus Kommune køber den del af ejendommen, som kommunen fremover skal benytte.

Birkebakken-planen venter

Der forhandles og arbejdes stadig med den omdannelsesplan, som er aftalt mellem Birkebakken, foreningen og Aarhus Kommune, men der er stadig nogle juridiske og finansielle problemer, der skal løses, forinden man rigtigt kan gå i gang.

Foreløbig er det nu aftalt, at det nuværende Birkebakken fremover har Voksenhandicap afdelingen som hovedsamarbejdspartner, men Birkebakken kan stadig optage såvel børn som unge voksne handicappede på boafdelingen.

En sejr for Birkebakkens forældre

Ankestyrelsen har underkendt Aarhus Kommunes fortolkning af reglerne om forældrebetaling for handicappede børns døgnophold – en principsag, hvor Birkebakkens forældreforening har været en meget aktiv deltager, og afgørelsen er både en stor lettelse for de berørte forældre samt en stor opmuntring for forældreforeningen.

Får foreningen nye vedtægter?

På den kommende generalforsamling til sommer stiller hovedbestyrelsen forslag om ændring af foreningens vedtægter.

Ud over en række tekniske/juridiske opdateringer indeholder forslaget også en ændring af hovedbestyrelsen, idet det vil blive foreslået, at såvel foreningens frivillige som lokalbestyrelsesmedlemmer har mulighed for at vælge en repræsentant til hovedbestyrelsen.

Generalforsamling i Brabrand


Årets generalforsamling afholdes lørdag den 6. juni, kl. 15.00 og afholdes denne gang i Brabrand Sognegård.

Der vil blive sat fokus på Jobkollegiet og foreningens cafétilbud, Café Cool, for udviklingshæmmede.

I forlængelse af generalforsamlingen vil medarbejdere og frivillige fortælle om de to tilbud, og der vil blive mulighed for at aflægge besøg på Jobkollegiets to bosteder på hhv. Skovbakkevej og Tjørneagervej.

Conni siger farvel

Café Husrums meget respekterede leder, Conni Hagensen har besluttet at stoppe som stedets leder.

Efter en længere sygdomsperiode har hun valgt at prioritere sin tid anderledes, og derfor siger hun nu farvel til Café Husrum hos Jysk børneforsorg/Fredehjem.

Dette bliver markeret ved en afskedsreception den 1. juni i Café Husrums lokaler på Karupvej. Alle er velkomne.


Gave til Café Husrum

Y’s mens Club Nordstjernen kom på besøg på Jysk børneforsorg/Fredehjems kontor den 24. marts medbringende en dejlig gave til Café Husrum.

Salget af årets Aarhus julemærke har blandt andet været til fordel for arbejdet i Café Husrum, og det betød, at Nordstjernen kunne overrække formand for Café Husrum, Ruth Wegeberg, en check på 30.000 kr.


Palle Hansen går på pension

Psykolog Palle Hansen, der i en årrække har været ansat på særlige vilkår i Jysk børneforsorg/Fredehjem, slutter sin ansættelse for at gå på pension.

Dette bliver markeret med en afskedsreception på Jysk børneforsorg/Fredehjems kontor den 28. april, hvor der også kommer repræsentanter fra Havredal, Solbakken og Birkebakken.

2Meet is moving

2Meet, Step1 og Move er tre projekter med engelskklingende navne, som foreningen har fået bevilling til i Horsens fra Socialministeriet, By- og Boligministeriet og fra Tryg Fonden.

Det er nu besluttet, at to af disse (2Meet og Move) skal sammenkøres, og den fælles projektleder bliver Anne Hjortkjær.

Anne Hjortkjær er lærer og idrætsuddannet og bor i Ry. Hun har bl.a. erfaring med frivillige udviklingsprojekter fra en tid i Grønland. De første frivillige er allerede blevet rekrutteret, men der søges fortsat efter flere i Horsens.

Der vil blive nedsat en følgegruppe for de to projekter, og Jørn Østergaard har sagt ja til at blive formand for denne.


Rapport om de unge afghanere

Jonas Høgsholm har nu afsluttet den opgave, han har haft for foreningen, nemlig at evaluere og beskrive de unge flygtningedrenge fra Afghanistan, som har boet i foreningens projekt Here2stay frem til sidste år.

Hovedkonklusionen er, at det er gået godt for langt de fleste af de i alt 24 unge, der har været igennem integrationsprojektet i Viborg, og at de unge selv har oplevet virkelig at blive hjulpet på en positiv måde.

Rapporten kan downloades her.


Hip, hip hurra for Seniorklubben


Jysk børneforsorg/Fredehjems Seniorklub, der er et tilbud om fællesskab og oplevelser for tidligere og nuværende medarbejdere og frivillige over 60 år, kan i 2015 fejre deres 10 års jubilæum. Det sker i form af en reception på foreningens kontor den 21. maj. På denne dag vil der blive udgivet et lille skrift med portrætter af nogle af Seniorklubbens medlemmer.

Vi ses i Rødding i oktober

Sæt kryds i kalenderen 9.–10. oktober 2015

Planlægning af programmet for medarbejder- og bestyrelsestræffet på Rødding Højskole er i fuld gang.

Som altid byder træffet på et døgn fyldt med inspiration, oplevelser og tid til at mødes på tværs af foreningens mange institutioner. Vi kan allerede løfte sløret for, at vi blandt andet skal møde forfatteren og performeren Pelle Sandstrak. Forfatter til bogen og filmen Mr. Tourette og mig. En stor oplevelse venter.

Indbydelse og program vil blive sendt til medarbejderne på alle foreningens arbejdssteder, til hovedbestyrelses- og lokalbestyrelsesmedlemmer m.fl.