Generalforsamling 2016

Foreningens årlige generalforsamling foregår i år lørdag den 28. maj, kl. 15.00

I år afholdes generalforsamlingen i Lystrup sognegård, lidt nord for Aarhus.

Sognegården ligger tæt på ElevKollegiet ved Lystrup, og i forbindelse med generalforsamlingen vil forstander Birgit Larsen fortælle om arbejdet på ElevKollegiet, ligesom der vil blive arrangeret en rundvisning på ElevKollegiet i forbindelse med arrangementet.

Indbydelse til generalforsamling vil blive udsendt omkring 1. maj.

Valg til hovedbestyrelsen

Der er nye ansigter på vej ind i Hovedbestyrelsen. En vedtægtsændring betyder, at såvel foreningens frivillige som foreningens lokalbestyrelsesmedlemmer nu får en repræsentant i Hovedbestyrelsen. Der er sket det glædelige, at dette har vakt en del interesse, og der nu er opstillet en del kandidater til de to poster. Det betyder også, at der skal afholdes valg.  Opstillingsfristen udløber 20. april, hvorefter der vil blive foretaget valg.

Hertil kommer, at Lars Mandrup har meddelt, at han slutter i Hovedbestyrelsen i forbindelse med den kommende generalforsamling. Der bliver således også her mulighed for, at generalforsamlingen kan vælge et nyt medlem.

Generalsekretærskifte på vej

På det seneste Hovedbestyrelsesmøde kort før påske besluttede Hovedbestyrelsen at nedsætte et udvalg bestående af repræsentanter fra Hovedbestyrelsen, forstanderne og kontoret, der nu skal udarbejde et forslag til den proces, der i løbet af efteråret 2016 skal munde ud i ansættelse af ny generalsekretær.

Udvalget kommer til at bestå af Jette Hansen, Jens Maibom Pedersen, Mette Lindhardt og Karen Brix Roed fra Hovedbestyrelsen, Flemming Lehm og Poul Erik Clausen for forstanderne og Pia Thomasen fra kontoret.

Café Husrum huses fremover i FO-Byen og på Folkestedet

Café Husrum, der tilbyder samtalegrupper og støtte til sårbare unge i Aarhus, flytter pr. 1. april til nye omgivelser centralt i Aarhus midtby.  Café Husrum er midt i en forandringsproces, og for at komme tættere på byliv og synergi med andre projekter for målgruppen har bestyrelsen i Café Husrum valgt at opsige de hidtidige lokaler på Karupvej 6 i Aarhus. I stedet har tilbuddet nu fået mulighed for at indgå i et kontorfællesskab i FO-Byen og benytte lokaler til aktiviteter for de unge på Folkestedet.

Solbakken venter stadig

På Solbakken i Odder venter man på en endelig afklaring, således at døgnafdelingen i Odder kan flytte tilbage til Aarhus, nærmere bestemt til Egebæksvej i Højbjerg, hvor Solbakken oprindelig har hjemme.

Efter en lang og kompliceret proces blev Aarhus Kommune og Jysk børneforsorg/Fredehjem for mere end et år siden enige om en aftale om den fremtidige anvendelse af ejendommen på Egebæksvej, der kun manglede byrådets endelige godkendelse. Vejen hertil har været lang og trang, men endelig lykkedes det at få sagen på byrådsdagsordenen til den 30. marts 2016.

Men på grund af andre sager nåede byrådet ikke at behandle sagen, der hermed blev udsat, så vi venter stadig på Godot.

Velbesøgt bogreception

I januar måned udkom bogen TORST – en fortælling om Karsten Torst Pedersen.  Karsten Torst Pedersen var i næsten 30 år forstander for Solbakken og har været rollemodel og inspirator for et utal af børn og forældre. Bogen fortæller om hans opvækst, KFUM-spejderarbejdet, Pindstrup Centret og naturligvis årene på Solbakken.  Ved en velbesøgt reception på Diakonhøjskolen blev bogen flot modtaget og signeret af hovedpersonen.

Bogen kan købes for 150 kr. plus forsendelsesomkostninger ved henvendelse til foreningens sekretariat på mail@remove-mejyskborneforsorg.dk.

Cool igennem 3 år
I marts måned kunne Café Cool - foreningens café for unge udviklingshæmmede i Aarhus - fejre 3 års fødselsdag. Det blev fejret med flag, lagkage og diskotek og et rekordstort fremmøde af både frivillige og gæster. Café Cool er primært drevet at unge frivillige og holder åben i Klostercaféens lokaler hver 2. torsdag, hver gang med et tema valgt af gæsterne.

www.facebook.com/CaféCoolJbF

Farvel og goddag

På Holmstrupgård er lederskiftet nu en realitet, og det er blevet markeret med to receptioner.

Den 25. februar blev der holdt afskedsreception for Knud Byskov på Hotel Scandic. Ikke uventet blev Knuds afsked noget af et tilløbsstykke. Flere hundrede mødte frem, og det er ikke en underdrivelse at sige, at Knud fik et rigtig godt ”afskedsgilde”. Masser af gode ord og masser af humor prægede dagen, så en flot forstanderkarriere i høj grad fik en værdig afslutning.

Ugen efter var der igen reception – nu inde på Holmstrupgård, hvor der blev sagt velkommen til Holmstrupgårds nye forstander, Rasmus Ladefoged Dinnesen. Her var det primært en intern reception for de unge, medarbejderne, bestyrelsen m.fl., der bød Rasmus velkommen, og den nye forstander fik lejlighed til at dele sine tanker med os andre om det nu at skulle stå i spidsen for det vigtige arbejde, Holmstrupgård står midt i.

25 år med timeregnskab og grønne gummistøvler

På Gødvad Efterskole kunne man forleden på festlig vis markere 25 års jubilæet for viceforstander John Birk.

John blev ansat som lærer i gartneriet for 25 år siden. Efter få år blev han en meget anerkendt tillidsmand på skolen, og han har nu i en del år været skolens viceforstander.

Ved sit 25 års jubilæumsarrangement blev John Birk af både forstander, kolleger og bestyrelse hyldet for sine evner til bl.a. at holde styr på planterne i gartneriet og i timeregnskabet, og det gik også igen i den sang, kollegerne havde lavet til ham.

John kvitterede ved at love os alle, at han fortsætter på skolen i mange år endnu.

Socialøkonomi i Randers?

På Randers Bo- og Erhvervstræning pågår der i øjeblikket nogle drøftelser, om Randers Bo- og Erhvervstræning i samarbejde med Randers Kommune og Jysk børneforsorg/Fredehjem skal etablere en egentlig socialøkonomisk virksomhed.

Baggrunden er bl.a. ønsket om at sikre flere brugere af Randers Bo- og Erhvervstræning en beskæftigelse på arbejdsmarkedet, ligesom der også indgår miljøpolitiske overvejelser. Det er tanken, at genbrug og affaldssortering skal blive en basisaktivitet i virksomheden, men også andre aktiviteter og produktioner er under overvejelse, herunder evt. samarbejde med eksisterende virksomheder i Randers.

Psykolog og projektmedarbejder

Sofie Lindberg er ansat i en løntilskudsstilling frem til sommerferien med opgaver i MOVE projekterne og på sekretariatet. Sofie, der er uddannet psykolog, arbejder i sin løntilskudsstilling med blandt andet udvikling af et nyt tilbud om samtalegrupper for sårbare unge i Klub MOVE, projektsparring, rekruttering og supervision af frivillige, fundraising og administrative ad hoc opgaver.  

Journalist og kommunikatør

Fakri Koleilat er uddannet journalist og har erfaring inden for online kommunikation, radio, magasin- og nyhedsjournalistik. Foreningen har glæde af Fakris journalistiske kompetencer i en periode frem til slutningen af maj 2016. Fakri er blandt andet i fuld gang med en artikelserie om de mange forskellige frivillige, der på hver deres måde bidrager til foreningens arbejde, men Fakri står til rådighed for alle, der har en god historie at fortælle.

Fakri løser også journalistiske opgaver i sin virksomhed FKOkommunikation og er derudover frivillig journalist hos Ligeværd.

Ellen Memorial 2016

Glem alt om Wimbledon og Tour de France, for nu er der opstået en ny stor forårsbegivenhed – Ellen Memorial. Det er en bordtennisturnering på Ellengården, hvor finalen stod mellem Bostedet og Jysk børneforsorg/Fredehjems kontor.

Trods mange skader og manglende fremmøde fra medarbejdere blev det en suveræn sejr for Jysk børneforsorg/Fredehjems kontor, hvor pedellerne 2 x Michael blev kåret som suveræne vindere.

(Det forlyder, at udfordrerne inkl. forstander Jacob Thiesen endnu ikke er kommet sig over nederlaget).

Nu er spørgsmålet, om andre i foreningen tør udfordre de suveræne mestre i et nyt Ellen Memorial.

Lej sommerhus ved Vesterhavet

Institutioner, medarbejdere og frivillige tilknyttet Jysk børneforsorg/Fredehjem har året rundt mulighed for at leje sommerhuset HAVREDEN, godt beliggende i Vrist ved Harboøre og med plads til 14 personer. Havreden er ejet af Fonden Lemvig Børnehjem.

Sommerhuset ligger naturskønt og direkte ned til Vesterhavet. Huset er af ældre dato med flere foretagne renoveringer, senest i 2016.

Læs mere om Havreden her og om mulighederne for at leje stedet:

http://www.jyskborneforsorg.dk/index.php?id=210