Nyt tilbud for spiseforstyrrede

Jysk børneforsorg/Fredehjem har indgået en aftale med menighedsrådet ved Skjoldhøj Kirke om leje af kirkens præstebolig. Her åbner Ungdomshjemmet Holmstrupgård efter aftale med Region Midtjylland først på efteråret et nyt tilbud for unge med spiseforstyrrelse.

Holmstrupgård har i det hele taget styrket sit samarbejde med organisationen PS (Pårørende til Spiseforstyrrede) – bl.a. er det nu aftalt, at PS har en repræsentant i Holmstrupgårds bestyrelse.

Indflytning på Skovbakkevej

Det nye bo- og uddannelsestilbud for udviklingshæmmede, Jobkollegiet, har haft en lidt vanskelig ”fødsel”, men nu er det ganske vist, at fire unge efter sommerferien flytter ind i villaen på Skovbakkevej. Der er fortsat to ledige pladser i det nye tilbud, hvor unge udviklingshæmmede får mulighed for at prøve kræfter i jobtræning og –oplæring på det almindelige arbejdsmarked, bl.a. i Føtex butikker i Århus.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Henni Richther, mobil: 40 10 02 11. Se i øvrigt www.jobkollegiet.dk.

Kirkebørnehjemmet i Tallinn

Med støtte fra det danske udenrigsministerium var Jysk børneforsorg/Fredehjem omkring år 2000 medstifter af et lille børnehjem for gadebørn i Estlands hovedstad. Foreningen har løbende haft kontakt med hjemmet og dets leder. I juni måned i år – i forbindelse med Dansk Diakoniråds studietur til Estland – fik repræsentanter fra foreningen lejlighed til et glædeligt genbesøg med dette børnehjem, der fortsat er velfungerende og præget af engagement og virkelyst.

Godt nyt fra Madagaskar

Som en udløber af foreningens 100 års jubilæum åbnede Jysk børneforsorg/Fredehjem et gadebørnsprojekt i hovedstaden på Madagaskar. I starten af 2009 har der været en politisk omvæltning og uroligheder på øen, og vi har været nervøse for, hvordan det gik med projektet og de børn, som er tilknyttet.

I juni måned fik vi en glædelig mail fra den lokale repræsentant fra Danmission, der kunne fortælle, at både børnene og projektet har det godt trods de omvæltninger og den uro, der præger landet. Foreningen planlægger nu igen at sende en repræsentant ned i projektet.

Afløseren for Café Lytten tager form

Et nedsat udvalg er ved at færdiggøre planen for det projekt for selvmordstruede og sårbare unge, som skal videreføre det arbejde, der hidtil er foregået i Café Lytten. Der er nu skabt sikkerhed for, at samtalegrupperne starter op i starten af september måned, og det samme gør cafétilbuddet. Bostøtteprojektet i Kalmargade fortsætter som hidtil.

Projektet får nyt hjemsted, nemlig i et lille rækkehus i haven til Ellengården på adressen Bethesdavej 89, 8200 Århus N. Lederstillingen er opslået og kan ses her. Vi har besluttet at skifte navn, men har endnu ikke fundet det helt rette, så gode forslag modtages gerne.

Afskedsreception for Vibeke Scharff

Efter 13 år skal vi tage afsked med Vibeke Scharff som leder af Café Lytten – et tilbud til sårbare unge i livskrise. Der er afskedsreception på Ellengården mandag den 24. august fra kl. 15.00 – 17.30 – se indbydelsen.

Lederstilling i projekt for sårbare unge

Lederstillingen i det projekt for sårbare unge, der skal afløse det tidligere Café Lytten i Århus Nord, er opslået med ansøgningsfrist 13. august. Se opslaget.

Holmstrupgård kommer til Thorning

Efter aftale med Holmstrupgård og Jysk børneforsorg/Fredehjem har Region Midtjylland erhvervet det tidligere lægehus i Thorning. Regionen bygger nu denne ejendom om, så den kan anvendes af Holmstrupgård til den afdeling, der hidtil har haft til huse på Laurentivej i Viborg (bo- og behandlingsafdeling). Arkitektfirmaet Årstiderne er blevet anmodet om at forestå ombygningen. Indflytning forventes at kunne ske i første halvdel af 2010.

Familiebo´s børnehave

Jysk børneforsorg/Fredehjems hovedbestyrelse har set sig nødsaget til at træffe beslutning om nedlæggelse af Familiebo’s børnehave. Børnehaven var både fuldtegnet og velfungerende, men behovet for pladser til familier på Familiebo måtte nødvendigvis prioriteres først i en forening, hvis primære mål er at hjælpe børn, unge og familier, der har det svært. Hertil kommer, at det i stigende grad er svært at drive en så lille børnehave, som Familiebo’s børnehave med plads til 18 børn. Nedlæggelsen vil være endelig gennemført med udgangen af oktober måned 2009.

Elmelund - nu med Netto!

Foreningens bo- og uddannelsestilbud Elmelund i Thisted, er inde i en hastig ekspansion for øjeblikket. Sidste år åbnede en ny boafdeling på Dragsbækvej, og efter sommerferien åbner Elmelund endnu en afdeling på Asylvej i det centrale Thisted - en boafdeling oven på byens Netto forretning. Der er tale om en boafdeling for 10 unge, der er i gang med den nye ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – STU.

Diakoni og folkekirke

Jysk børneforsorg/Fredehjem er medlem af Dansk Diakoniråd. Diakonirådet holder Danske Diakonidage på Hotel Nyborg Strand i dagene 17. og 18. november 2009, hvor man ønsker at sætte diakonien på dagsordenen i den danske folkekirke. Enhver med interesse i emnet er velkommen til at deltage. Program og tilmelding kan ses her.

"Tak for en rigtig fed tur..."

Jysk børneforsorg/Fredehjems sommerferiearrangementer er ved at være afsluttet, og de første tilbagemeldinger er ved at tikke ind.En af de unge har meldt følgende tilbage til sin sagsbehandler:

”Mange tak for en rigtig fed tur… Det har været en af de bedste oplevelser i mit liv”