Løb for livet og for Jysk

Jysk børneforsorg/Fredehjem stiller igen op til det store Marselisløb søndag den 1. september - ved starten af Århus festuge.

Børn og unge på foreningens steder, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer  er velkomne til at deltage og vil modtage invitation med tilmeldingsblanket ultimo uge 24.

Foreningen er vært ved en forfriskning efter anstrengelserne den 1. september


Hvor selvkørende er de selvejende

Foreningen deltager lige nu i nogle forhandlinger, der skal afklare og tydeliggøre rammerne for de selvejende døgninstitutioner i Århus kommune. Skal en selvejende institution med driftsoverskomst med kommunen have de samme rammer og regler som en kommunal institution, eller skal de selvejende have mere frie rammer – det er spørgsmålet, som der endnu ikke er enighed om svaret på.

Et døgn med rige oplevelser

Sæt kryds i kalenderen den 4. og 5. oktober – for da mødes vi på Rødding Højskole

Indbydelse og program for foreningens Rødding Stævne for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer udsendes ultimo uge 24.

Det bliver et døgn med sang, teater, musik, dans og gode foredrag. I tillæg hertil bliver der plads til at mødes og snakke på tværs af foreningens mange arbejdssteder.

Det blev en indvielse med manér

Så blev Holmstrupgårds nye dagtilbud Enggården indviet – og det med manér !

Både regionsformand Bent Hansen og rådmand Hans Halvorsen var mødt op sammen med en masse andre gæster for at fejre det nye initiativ – og nok mest fordi der er tale om et ret banebrydende samarbejde mellem en region og en kommune, hvor Holmstrupgård har været katalysator for en ny og anderledes samarbejdsform.

Generalforsamling - nu med landbrug

Foreningens årlige generalforsamling er netop afholdt på Havredal praktiske landbrugskole lørdag den 8. juni.

Denne alternative landbrugsskole har udviklet et meget frugtbart samarbejde med landbrugserhvervet, og dette markeredes med, at gæstetaleren ved generalforsamlingen var landbrugets direktør, Søren Gade.

Skolen i Havredal står i øvrigt i et vadested lige nu. Den 1. august sammenlægges den med Havredal gl. Skole – en praktisk skole og botilbud, der uddanner unge til pedelfunktioner og andre grønne beskæftigelser.


Vi skal bygge bro på Schur

Lørdag den 14. september 2013 indkalder foreningen til en konference for forstandere, hovedbestyrelse, lokalbestyrelsesformænd m.fl. til en konference om en helt særlig form for brobygning.

I foreningen er vi i stigende grad opmærksomme på betydningen af, at foreningen er groet ud af civilsamfundet, og at vi både i det daglige arbejde på arbejdsstederne og i foreningens udvikling i almindelighed har en opbakning og støtte fra det omgivende samfund.

Derfor skal vi styrke vores udadvendte relationer og vores kontakter uden for organisationernes og systemernes rammer, og derfor hedder konferencen ”Brobygning til civilsamfundet”.

Konsulent Jakob Pedersen, DGI, skal lede os igennem dagen, og der vil være oplæg fra lederen af Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Laust Kristensen og tidl. direktør i Danmarks Naturfredningsforening, René La Cour Sell.


Havredal så god som ny

Så er det lige før det sker. Efter et langt, men godt tilløb sammenlægges Havredal praktiske Landbrugsskole og Havredal gl. Skole med virkning fra 1. august i år.

Den nye bestyrelse planlægger at konstituere sig allerede i slutningen af juni måned, og fra august er alt samlet under een hat – eller under Poul Erik Clausens ledelse. Viceforstander bliver Kirsten Fabian – den hidtidige leder af Havredal gl. Skole.

Og hvad skal den nydannede skole så hedde – jo såmænd, den foreløbige titel er blevet ”Det ny Havredal”. Om dette navn så vil være det blivende, og om det kan holde til tidens tand – ja det vil tiden jo vise !Startbo - en god begyndelse

Det store projekt omkring startboliger, som Randers Bo- og Erhvervstræning har fået bevilling til, begynder nu så småt at blive mere konkret. Lige nu forhandles der med Randers Kommune om køb af ejendommen Tronholmen – beliggende i Randers midtby.

Her er det tanken, at der skal etableres 21 såkaldte startboliger i form af ungdomsboliger. Bygningen rummer mange andre muligheder, og dem vil Randers Bo- og Erhvervstræning

benytte til at flytte en del af sine mange aktiviteter til denne adresse – herunder undervisning af STU-elever, bofællesskab for unge i job- og uddannelsesforløb, administration og mødefaciliteter samt klublokaler.

Randers Kommune har vist stor interesse og imødekommenhed for projektet. Vi har fået etableret en ny boligorganisation med navnet STARTBO, der skal stå for startboligerne. De øvrige lokaler indstilles det, at Jysk børneforsorg/Fredehjem erhverver og indretter til de formål. som er beskrevet.

Vi er skam med på det NYE

Mellem landsbyen Elev og nord for Egå Engsø planlægges der i øjeblikket en ny bydel i Århus nord med baggrund i den letbane, der åbner i 2016.

Da foreningen er ejer af et jordstykke, der ligger i dette byudviklingsområde, er vi sammen med entreprenør Jørn Tækker med i planlægningen af denne nye by. Det betyder også, at vi i samråd med Århus Kommune foreslår, at der i byen skal indgå en række handicapboliger/bofællesskaber i den nye by, der i byplanen har fået betegnelsen ”NYE”.

Mon ham Egmont er med på noget nyt?

Egmont-fonden står oprindelig bag et større byggeri på Søndervangen i Viby. I dag er det en selvstændig fond, der råder over disse bygninger, der bl.a. rummer kollegium, krisecenter, børnehave m.m.

Lige i øjeblikket forhandler Jysk børneforsorg/Fredehjem med fondens bestyrelse om at kunne leje en af bygningerne til et nyt botilbud for unge handicappede. Baggrunden for projektet er en forældregruppes henvendelse til foreningen om hjælp til at udvikle et botilbud, der skal rumme 12 unge, som er i den alder, hvor de skal flytte hjemmefra.

Seniorklubben rejser til Berlin

I dagene 2.9. - 6.9.2013 tager klubben en tur til Berlin.

Vi har i samarbejde med Stoffer fra Polonez Rejsebureau sammensat et ugeprogram bestående af både spændende institutionsbesøg og sightseeing i det historiske Berlin. Vi kører i bus, som vi har til rådighed hele ugen, og det er lykkedes os at få fat i en dansk guide, der har boet i Berlin i 15 år.

Det bliver uden tvivl en kæmpeoplevelse! Du kan stadig nå at komme med. Kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne, som er:

Grethe Nicolaisen    - tlf. nr. 40 92 51 88 - gnico@remove-mestofanet.dk

Kirsten Hansen        - tlf. nr. 27 99 11 55 - kirsten42@remove-mewebspeed.dk

Niels Bonde              - tlf. nr. 50 52 64 00 - n.bonde@remove-melive.dk

Hanna Rasmussen   - tlf. nr. 22 57 12 28 - h-rasmussen@remove-mesteensig.dk

Bent Lunø                 - tlf. nr. 29 29 05 93 - bentluno@remove-memail.tele.dk

Vi har støt og roligt fået flere og flere medlemmer i klubben, og vi er nu 41 seniorer, der stadig er interesserede i Jysk børneforsorg/Fredehjems indsats og arbejde. I øjeblikket er vi ved at lave en ny folder om Seniorklubben. Den vil blive sendt ud til alle institutionerne - efter sommerferien.

Kontakt os, hvis du ønsker yderligere oplysninger om Seniorklubben. Vi glæder os til at byde velkommen til endnu flere seniorer.

NYT fra kontoret

Det ellers så stabile personale på Jysk børneforsorg/Fredehjem er mindre stabilt end normalt.

Lars har orlov fra sin stilling og er bortrejst i månederne juni, juli og august.

Rikke har skiftet stilling – foreløbig for 3 måneder. Hun skal være jobkonsulent på Jobkollegiet.

Louise er gravid – tillykke – og går på barselsorlov til november.

Lærke slutter på kontoret med udgangen af august måned, da hun her slutter sin kontoruddannelse.

Vi har hentet forstærkning. Louises barselsvikar bliver Lykke Trolle Friis, som tidligere har haft en periode på kontoret, og Marie Louise Nyegaard – også tidligere ansat - starter i et deltidsvikariat medio august.
Lykke Trolle Friis og
Marie Louise Nyegaard