Havefest - en ungdomsfestivalFlere hundrede unge fra UFL8800, Det Ny Havredal, UFL-Randers, Linieskolen, ElevKollegiet, PMU, Bo/Skole/Job, Aktivitetsgården i Sorring, Randers Bo- og Erhvervstræning var d. 21. juni de glade gæster på Festivalen HAVEFEST i ElevKollegiets have.

Festivalen bød på koncerter med en perlerække af amatørbands, sing-a-long ved lejrbålscenen, rap workshop med Ham Den Lange og ikke mindst en forrygende finalekoncert med den danske rapper og sanger, Shaka Loveless. Ind imellem de mange koncerter kunne gæsterne forsyne sig med kolde drinks i Humlehaven, lækker mad fra Køkkenhaven - eller vove sig ind i Edens Have, hvor studerende fra Peter Sabro Seminariet stod for speeddating.

En stor succes, som gentages d. 20. juni 2015. Se mere på hjemmesiden www.havefest.nu

Havefest støttes af blandt andre Lions Club Lystrup og PUF midler.

Generalforsamling i sommersol

Omgivet af alt det grønne i Birkebakkens parklignende omgivelser holdt foreningen sin årlige generalforsamling.

Dagen var som altid præget af god stemning og hyggelige gensyn - og i øvrigt ”same procedure as last year”. Den største omvæltning var, at kontingentet for medlemskab blev hævet fra 50 til 100 kr. årligt.

Tak til Birkebakken for at lægge dejlige rammer til, tak for god forplejning og en rar stemning ved arrangementet.

Café Husrum orienterer

Café HUSRUM har i år kunnet gentage sin årlige sommerlejr med økonomisk hjælp fra Aros Rotary Klub. Dette har været til stor glæde for otte af vores sårbare unge. I år gik turen til Bryrup Camping, hvor vi var fordelt i små hytter. Da turen lå før højsæsonen, havde vi ro omkring os og mulighed for at benytte pladsens fine faciliteter, som var det vores egne. Derudover kunne vi nyde den skønne natur i området med gåture i skoven og rundt om de mange søer, kanotur på den blanke sø, cykling og fiskeri. Den danske sommer opførte sig fra sin bedste side med sol og varme, hvilket forstærkede det gode humør og lyst til forskellige udendørs aktiviteter. Skt. Hans aften blev holdt i selskab med lokalbefolkningen i Bryrup, som stod for et fint arrangement på byens idrætsanlæg.

For de unge er det en ferietur, de længe ser frem til, da det for nogle er den eneste tur de skal på hele sommeren. Ensomhed er ofte et fællestræk for de unge, vi støtter i Café HUSRUM, og mange tager ikke del i det udadvendte ungdomsliv. Vi er glade for og stolte over at kunne give dem mulighed for at holde ferie med andre unge. Der får de en positiv oplevelse af at udfordre sig selv i samspil med andre over længere tid. Vi oplever, at de unge får skabt venskaber på kryds og tværs, hvilket de kan fortsætte med at dyrke uden for Café HUSRUM. Vi håber at kunne gentage den årlige sommerlejr til næste år og endnu en gang tilbyde sårbare og ensomme unge i Århus en god sommerferie.

Seniorklubben orienterer

Hvor har vi haft mange gode ture og mange gode oplevelser sammen i seniorgruppen. En af dem var vores tur til Det ny Havredal midt i maj måned, i det dejligste forårsvejr.

Hvor er vi privilegerede med sådan en modtagelse med dejlig frokost og kaffebord. Ikke mindst den rundvisning, vi fik, var fin med dygtige, glade og engagerede unge. Vi fik en tydelig oplevelse af, at det her sted er vores, og det passer vi på. Vi passer også på hinanden, og på et spørgsmål om mobning var svaret  ”det har vi ikke her - vi er jo meget forskellige”.

Nogle af os har kendt Havredal fra starten, da et par fædre kom og spurgte, om ikke jysk børneforsorg/Fredehjem kunne hjælpe med et sted, hvor deres sønner kunne få en landbrugsuddannelse. Vi har set starten, og nu har vi set, hvad en dygtig ledelse og et fælles mål betyder. Her var så lyst og venligt og så ordentligt, selv en lille mus i samlingslokalet var velkommen.  

Hvor er det godt, at så mange unge får glæde af at være her og føle, at de udretter noget, og stedet lyste langt væk af trivsel.

Kom og vær med i seniorgruppen og se, hvordan tingene udvikler sig i en forening, der vil noget godt for sine medmennesker, og som vi stadig føler os som en del af.

Samarbejde med Horsens Kommune om fællesskab og bevægelse for sårbare unge

For at kvalificere et nyt projekt, der skal give sårbare børn og unge positive oplevelser med bevægelse og sociale fællesskaber, inviterede Jysk børneforsorg/Fredehjem og Horsens Kommune til idéudviklingsseminar d. 23. juni 2014. Det er velkendt, at unge med sociale eller psykiske problemstillinger alt for ofte lever en inaktiv og isoleret tilværelse. Med Projekt Move vil vi forsøge at udvikle og afprøve nye veje til at motivere sårbare børn og unge i alderen 12-30 år til at deltage i fællesskaber og aktiviteter, der interesserer dem, og som fremmer deres sundhed.  Målet skal nås gennem et tæt samarbejde med lokale foreninger og nøglepersoner i Kommunen. Med idéseminaret blev grundstenen til dette samarbejde lagt, og samtidig udviklede deltagerne i fælleskab mere end 20 konkrete idéer til aktiviteter med udgangspunkt i de muligheder, der allerede eksisterer i Horsens.

TRYG Fonden har givet en interessetilkendegivelse om støtte til projektet i en 2-årig periode i Horsens Kommune med afsæt i Bo og Job Uddannelsen, Ude-Bo og Borgmesterbakken. Vi håber, fonden bevarer interessen, og at projektet kan skydes i gang inden årsskiftet.

Tidligere bragt artikel om projektet kan læses her.

Så bliver Henrik forstander

I forbindelse med at foreningen ved årsskiftet overtog ansvaret for driften af Borgmesterbakken i Horsens, blev Henrik Pedersen hentet ind som daglig leder af Borgmesterbakken fra en stilling som afdelingsleder på Himmelbjerggården, mens forstander Finn Bonnichsen fra Nørresø børnepension varetog de overordnede forstanderopgaver på Borgmesterbakken.

Henrik Pedersen har nu gjort det så godt, at han efter både foreningens og Borgmesterbakkens bestyrelses mening kan overtage det fulde forstanderansvar. Tidspunktet for dette er endnu ikke fastsat, men bliver formentlig først i efteråret.

Nytænkning på Basen

Foreningens dagtilbud til unge med generelle udviklingsforstyrrelser, Basen i Thisted, skal ”revitaliseres”, har Basens bestyrelse netop besluttet.

I første omgang skal der være nogle drøftelser med de kommunale samarbejdspartnere, og efterfølgende nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at nytænke Basens tilbud. Det er samtidig besluttet at udsætte ansættelse af ny leder, indtil der er valgt strategi for nyorienteringen. I overgangsfasen fortsætter Wagner Fonseca som koordinerende leder.

Jeanette fortsætter

På Bo og Job Uddannelsen i Horsens har bestyrelsen besluttet at forlænge konstitueringen af Jeanette Hjarsbæk som forstander, således at der først til næste år skal træffes endelig beslutning om forstanderstillingen. Bestyrelsen konstaterede, at Jeanette klarer opgaven rigtig fint, og beslutningen om forlængelsen har fuld opbakning i personalegruppen.

Flemming runder to hjørner

Forstander Flemming Lehm er normalt ikke en, man løber om hjørner med. Men lige her i sommer runder han to skarpe hjørner. Han fyldte 50 i slutningen af juni måned, og næsten samtidig kan han fejre 25 års jubilæum som ansat i Jysk børneforsorg/Fredehjem.

Jubilæet fejres med en reception på Solbakken den 9. september.

Afsked med Kirsten Fabian

Med sang, musik, masser af taler og masser af gæster markerede Det ny Havredal den 27. juni, at Kirsten Fabian går fra borde på Det Ny Havredal og Havredal Gl. Skole og overlader roret til Poul Erik Clausen.

Kirsten Fabian har næsten fra starten af Havredal Gl. Skole været leder og har også været nøgleperson i processen omkring at sammenlægge Havredal Praktiske Landbrugsskole og Havredal Gl. Skole. Selvom det var vemodigt at sige farvel til Kirsten, blev hun fejret med manér med Klesmer musik, sange og masser af takketaler og hilsener.

Henning Lyngsbo takker af

I forbindelse med foreningens generalforsamling meddelte hovedbestyrelsesmedlem Henning Lyngsbo, at han fandt tiden inde til at slutte sin tid i foreningens hovedbestyrelse.

Henning Lyngsbo kom ind i foreningens arbejde via det samarbejde, foreningen etablerede med Ormslev Børnehjems Mindefond og engagerede sig hurtigt i foreningens arbejde – ikke mindst ved at indtræde som formand for Bo og Job Uddannelsen i Horsens.Henning Lyngsbo fortsætter dog som formand for Mindefonden og vil ad den vej fortsat have et samarbejde med foreningen.

Nyt hus til Bo/Skole/Job

Bo/Skole/Job i Silkeborg har netop indgået aftale om at købe et hus i Steen Blichersgade i det centrale Silkeborg. Huset kommer til at danne ramme om det klubtilbud, Bo/Skole/Job hidtil har drevet fra Vestergade, ligesom der bliver mulighed for at etablere udslusningsboliger i huset til nogle af de unge.

Ejendommen rummer også en dejlig ugenert have, som sikkert vil blive et dejligt mødested for de unge, der mødes i klubben.

Next stop Edinburgh

Foreningens forstandergruppe og hovedbestyrelse har tradition for hvert 3. år at søge inspiration via studiebesøg i andre lande – i 2014 går turen til Edinburgh i Scotland i dagene 4.-11. oktober. Studietursleder er Claire Nielsen, Randers. Claire er fra Edinburgh, men er nu ansat i Randers Kommune. Hun har tidligere ledet socialfaglige studieture til Scotland, så der bliver mulighed for at studere institutionsdrift og den måde, man i Scotland arbejder med sociale problemstillinger på.

Medarbejderstævne 2015

Foreningen holder igen Medarbejderstævne på Rødding Højskole i 2015. Stævnet foregår fredag/lørdag den 9./10. oktober.

God sommer

Hver gang en sommer igen kommer dragende

dvælende, farende hen,

er det som kom man i dybet af dagene

hjem til sin hjemegn igen

Jysk børneforsorg/Fredehjems kontor ønsker alle en glædelig sommer.

Ferielukning

Kontoret holder ferielukket i ugerne 29, 30 og 31.