Sommerhilsen fra Jysk børneforsorg/Fredehjem

Med årets 2. nyhedsbrev fra foreningen ønsker vi alle en rigtig god sommerferie. Nedenfor kan du læse om  nogle af de mange begivenheder, nye tiltag og lederskift, som har optaget os hen over foråret. Der er også nyt om arrangementer i efteråret.

God læselyst!

Havefest 2015


Vild $mith

Den tredje version af musikfestivallen Havefest tiltrak 200 feststemte unge i ElevKollegiets have på en solrig lørdag i juni. Festivalgæsterne kom blandt andet fra Det ny Havredal, Randers Bo - og Erhvervstræning, Linjeskole og PMU i Sindal. Ud over mange dygtige amatørbands, bød pogrammet på musikoplevelser med rapperen Ham Den Lange og ikke mindst rapgruppen Vild $mith, som leverede et brag af en afslutning på en herlig dag. Alle festivalgæsterne var med på scenen i et forrygende afslutningsnummer.

I mellem de mange koncerter var der dagen igennem livlig aktivitet i haven med bål, kongespil og langspytskonkurrence, speeddating i Edens Have og helstegt pattegris i Køkkenhaven.

www.havefest.nu

Thy Naturkraft

Elmelund i Thisted har i løbet af det seneste år formået at skabe en socialøkonomisk virksomhed: Thy Naturkraft. A.P. Møllers Fond har støttet projektet med ikke mindre end 1,5 mio. kr. til indkøb af maskiner og etablering af produktionsfaciliteter, og dermed er der for alvor kommet skub i naturkraften i Thy. Målet er at skabe arbejdspladser til 60 sårbare unge i løbet af de kommende 3 år og at skabe aktiv erhvervsudvikling i lokalområdet. Produktionen kommer til at spænde fra mistbænke, brænde og paller til forarbejdning af bær og urter, som de unge sanker i Thy Naturpark og leverer til lokale madproducenter.

Her for at blive

I maj måned blev der afholdt et spændende møde i Ellekonebakkens beboerhus i Viborg. Anledningen var at cand. pæd. ant. Jonas Høgholm havde indbudt de unge afghanske mænd og de tidligere medarbejdere i integrationsprojektet ”Here2stay” for at fortælle dem om den evalueringsrapport han har udarbejdet for Jysk børneforsorg/Fredehjem og bestyrelsen for Nørresø Børnepension. Det blev en spændende aften, hvor 12 af de i alt 24 unge, der har været med i projektet deltog, og der blev var en livlig diskussion og spørgelyst fra de unges side.

Jonas Høgholms konklusion var, at projektet overordnet set har været meget vellykket – langt de fleste deltagere klarer sig godt, og ikke mindst er det overraskende, at et stort flertal af de unge efter projektets afslutning har valgt at blive bosiddende i Viborg. Mange er nu i gang med at uddanne sig. Et gennemgående træk i udsagnene fra de unge var dog, at de mangler en dækkende vejledning og savner den støtte og hjælp de tidligere fik fra medarbejderne i Here2stay.

Tak til Jonas Høgholm for et flot stykke arbejde – hans rapport har vist, at projektet har været både meningsfyldt og af stor værdi for de unge flygtninge, og mange af hans anbefalinger kan bruges fremadrettet, når der måtte komme nye tilsvarende opgaver til foreningen.

2Meet bliver til Klub Move

Med 3 nye projekter for sårbare børn og unge i Horsens har foreningen fået mulighed for at etablere en hel lille projektafdeling med lokaler i Vestergade 6 i Horsens. Vestergade 6 skal fungere som kontor for projektkoordinator Anne Hjortkjær, som mødested for frivillige og som klublokale for unge i projekterne Step1 og 2Meet. Sidstnævnte har skiftet navn til Klub Move og vil kunne trække på frivillige og aktiviteter i Projekt Move. Det er Horsens Kommune, der henviser unge til Klub Move og projektets første unge bliver budt velkomne af et stærkt hold frivillige efter sommerferien.


Besøg fra USA

Som led i udviklingen af projektet Klub MOVE (tidligere 2Meet) fik foreningen d. 11. juni fint besøg. Rambøll Management, som varetager projektets dokumentationsdel, havde inviteret professor David Hunter til Aarhus for at arbejde med projektets muligheder for at opnå positive resultater. David Hunter er ekspert i strategisk performance management, en ledelsesdisciplin der kort fortalt handler om at sætte sund fornuft i system og have fokus på vejen til de gode resultater.  Det blev en inspirerende dag, men stof til gode debatter om formålet med projektet, såvel som med foreningen, som organisation i det hele taget.

David Hunters seneste bog Working Hard & Working Well kan downloades gratis via hjemmesiden http://dekhconsulting.com/

10 års jubilæum

Stort tillykke med 10 års jubilæet til foreningens aktive Seniorklub. Den 21. maj blev jubilæet fejret på bedste vis med hyggeligt samvær, taler, sange - og pindemadder. I anledningen af jubilæet har Jysk børneforsorg/Fredehjem udgivet et lille jubilæumshæfte, hvor medlemmer af Seniorklubben fortæller om deres arbejdsliv i foreningen. En række personlige fortællinger, der giver stof til eftertanke om, hvad der gør det gode arbejdsliv. Hæftet kan læses her:

http://issuu.com/marienyegaard/docs/jubil__umsh__fte


Beboerændringer på Birkebakken

Mens man arbejder med at planlægge byggeri og ny-organisering på foreningens handicapinstitution i Brabrand, blæser forandringens vinde nu noget kraftigere end forventet.

I kraft af de mange nye voksenpladser, som Aarhus Kommune har oprettet i kølvandet på sidste kommunalvalg, ser det nu ud til at fraflytningen fra Birkebakkens Døgnafdelinger bliver større end forventet, og at man må indstille sig på, at Birkebakken i en periode må forventes at skulle fungere med væsentligt færre beboere end man er normeret til.

Det vil desværre også betyde, at institutionen i en periode vil blive tvunget til betydelige besparelser, idet færre beboere medfører at institutionen tilsvarende får tildelt færre ressourcer.

Noget af en udfordring, som Birkebakkens ledelse nu står foran!!


Morten Sophus Clausen siger farvel til ElevKollegiet

Efter 5 år som forstander på ElevKollegiet har Morten Sophus Clausen valgt at omlægge sit arbejdsliv. Det betyder desværre et farvel til ElevKollegiet. Under Mortens ledelse har ElevKollegiet været præget af rivende udvikling og en gennemgribende omlægning, fra det daværende opholdssted, Smedeløkke. Morten Sophus Clausen er uddannet psykolog og fortsætter heldigvis med at løse opgaver på foreningens arbejdssteder frem til oktober 2015.


Birgit Larsen - konstitueret forstander på ElevKollegiet

Den 15. maj i år tiltrådte Birgit Larsen stillingen som konstitueret forstander på ElevKollegiet. Birgit Larsen er uddannet pædagog og har en baggrund som afdelingsleder på Oustruplund og ved Familieplejen i Vejle Kommune. Birgit Larsen har stor erfaring og engagement i målgruppen på ElevKollegiet. Sammen med socialrådgiver Liv Stikling, der er konstitueret som stedfortræder, står hun ved roret på ElevKollegiet frem til udgangen af 2015. Deres ambition er at fortsætte den gode drift på ElevKollegiet og samtidigt arbejde endnu mere systematisk med målgruppe og pædagogiske metoder.


Ny start for Basen - og for Lise

På foreningens dagtilbud i Thisted for unge med udviklingsforstyrrelse eller andre sociale tilpasningsvanskeligheder, står man efter en ”vent-og-se-periode” nu foran en ny start. Basens bestyrelse og Jysk børneforsorg/Fredehjem har besluttet at ansætte Lise Søndergaard Rughave som Basens nye leder, og hun tiltræder stillingen den 1. august.

Lise er 40 år og bor i Nykøbing Mors. Hun er uddannet lærer, og har de seneste 8 år været ansat som lærer og efterfølgende afdelingsleder på Snedsted Skoles særlige skoletilbud til børn med ADHD og autisme.Det er både bestyrelsens og Lises ambition, at Basen igen skal kunne blive et tilbud til unge, der slutter deres skolegang i specialklasserne i Snedsted. Efter et meget positivt ansættelsesforløb med tæt og godt samarbejde mellem bestyrelse og medarbejderne på Basen, er man præget af optimisme og forventning  til samarbejdet med Lise Rughave.

Nordjyske har skrevet en fin artikel om den nye forstander på Basen: http://nordjyske.dk/e-avis/nyheder/en-stoette-til-unge-paa-vej-til-voksenlivet/f792e8ec-1573-4e6a-a135-acf0d7028dd0/112/1513

Fra Finn til Lone

På Nørresø Børnepension er der skiftedag den 1. august. Finn Bonnichsen fratræder som forstander, og tiltræder samtidig en konsulentstilling i Jysk børneforsorg/Fredehjem, hvor han primært skal varetage konsulentfunktioner i forhold til foreningens opholdssteder i det nordjyske samt i forhold til foreningens aktiviteter i Horsens.

Samme dag tiltræder Lone Buus som ny forstander for Nørresø Børnepension. Lone er 47 år, og bor med sin familie i Skals. Hun er socialrådgiveruddannet, og har senest arbejdet på opholdsstedet Kanonen, der har udgangspunkt fra Hadsten. Tidligere har Lone haft ansættelser i bl.a. Vesthimmerlands Kommune og Viborg Kommune.

Ansættelsen af Lone Buus er sket i et godt og positiv samarbejde mellem bestyrelsen for Nørresø, foreningen, Viborg Kommune samt repræsentanter fra personalet på Nørresø Børnepension.

Nørresø Børnepension indbyder til velkomstreception for Lone Buus fredag den 4. september 2015 kl. 12.00 – 14.00.

Afskedsreception for Finn Bonnichsen afholdes torsdag den 20. august 2015 kl. 14.00 – 16.00.


Ny forstander på vej til Familiebo

Også på Familiebo i Vejle sker der i år et skift af forstander. Pr. 1. september afløses Lene Schousboe, der i en periode har været konstitueret som forstander. Bestyrelsen og Jysk børneforsorg/Fredehjem har ansat Grethe Albinus som Familiebos nye forstander, med Lene Schousboe som stedfortræder.  

Grethe Albinus er uddannet pædagog og har mange års erfaring med ledelse. Hun forlader en stilling som ledende pædagog på Englystskolen Børkop. Grethe Albinus er 47 år og bosat i Vejle med sin mand.


Generalforsamling


Tak for et flot oplæg til Mathias fra Café Cool, Maja, Anders, Mette og Isak fra JobKollegiet

Brabrand Kirkes sognegård dannede lørdag d. 6. juni ramme for foreningens årlige generalforsamling. Udover generalforsamlingens dagsorden bød dagen på et flot oplæg rundt om arbejdet på Jobkollegiet. Beboere, pårørende, medarbejder og frivillige gav tilsammen deltagerne et inspirerende indblik i livet for unge udviklingshæmmede på Jobkollegiet i Brabrand.Repræsentanter for frivillige og for lokalbestyrelsesmedlemmer i Hovedbestyrelsen

Generalforsamlingen vedtog d. 6. juni 2015 en vedtægtsændring vedr. § 4 i foreningens vedtægter. Ændringen betyder, at foreningens frivillige og foreningens lokalbestyrelsesmedlemmer frem over hver kan udpege et hovedbestyrelsesmedlem, idet antallet af generalforsamlingsvalgte justeres ned. Vedtægtsændringen skal endeligt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 19. september 2015. 


Har du husket dit kontingent?

Det er blevet tid til at indbetale det årlige kontingent til foreningen på 100 kr. pr person. Foreningens medlemmer har meget stor betydning for arbejdet med sårbare børn, unge og familier - og for vores muligheder for at udvikle nye tilbud. Så husk at indbetale kontingent for 2015 til konto 3643 - 4815438450 (skriv "kontingent" i tekstfeltet) eller via Mobile Pay til 91 60 35 96. 

På forhånd mange tak for din støtte og opbakning.Medarbejder og bestyrelsestræf 2015

Foreningen har tradition for at invitere medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer til en fælles oplevelse på Rødding Højskole hvert 2. år.

Igen i år har vi samlet en række oplevelser som forhåbentligt kan inspirere og give nye vinkler på vores arbejde - og samtidigt underbygge at foreningen også er en kulturinstitution, som bindes sammen af et fællesskab, der er mere end blot et arbejdsfællesskab. Denne gang byder programmet på en faglig vinkel, en personlig beretning med tråde til et af vores arbejdssteder, vi skal opleve et medrivende standup show - med en dybere kerne om at leve med diagnosen Tourettes syndrom. Og ikke mindst skal vi opleve sang, dans og musik. Se program og information om tilmelding her:

http://www.jyskborneforsorg.dk/uploads/media/Invitation_Roedding_2015.pdf


Den populære introdag vender tilbage

Igen i år inviterer foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem velkommen inden for med en informativ og hyggelig introdag onsdag d. 21. oktober fra kl. 12.30. Ud over oplæg og debat om foreningens værdiggrundlag, historie og udvikling, byder dagen på en rundvisning på DOKK1 og en middag et sted i Aarhus Midtby.

Dagen henvender sig til nye og nyere medarbejdere i foreningen og dens institutioner samt støttebeboere, frivillige og bestyrelsesmedlemmer. Har man været med i længere tid, men vil vide mere om foreningen, er man også velkommen. Sidste år havde vi venteliste til introdagen, så vær hurtig med tilmeldingen til mail@remove-mejyskborneforsorg.dk  Se invitation og program her:

 http://www.jyskborneforsorg.dk/uploads/media/Invitation_2015_final.pdf


Kontoret holder sommerlukket

Kontorets personale er gået på sommerferie. Vi glæder os til at vende friske tilbage og tage os af store og små sager mandag d. 3. august 2015.

God sommer til alle!