Nyt kursustilbud har succes

Jysk børneforsorg kan glæde sig over, at et nyt kursustilbud er blevet taget godt imod. Allerede før tilmeldingsfristens udløb er kurset overtegnet. Kurset retter sig mod medarbejdere, der arbejder med unge med særlige behov, som er på kanten af arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Kurset arrangeres af Anders Amby, Jobambassaden, og afholdes på Diakonhøjskolen i Århus. Anders Amby glæder sig over, at medarbejdere på dette felt er så interesserede i at dele viden og erfaringer med hinanden. Deltagerne repræsenterer et bredt felt af institutioner.  

Spændende introduktionsdag


Lars Bundgaard byder velkommen

51 deltagere mødtes 7. oktober på foreningens kontor til introduktionsdag. Hvert år inviterer foreningen nye og nyere medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer til arrangementet. Formand Jette Hansen, tidligere medlem af Hovedbestyrelsen Annelise Søndengaard, og Pia Thomasen og Lars Bundgaard fra administrationen holdt forskellige oplæg. Efterfølgende var der rundvisning på kunstmuseet Aros og fællesspisning i byen.  Annelise Søndengaard fortalte blandt andet meget levende om én af de første i arbejdet, Ellen Schepelern, der gik på opsøgende arbejde på Århus Havn blandt de prostituerede kvinder.

Temadag om neuropædagogik

25. november er der på Diakonhøjskolen temadag om neuropædagogik med eksterne undervisere.
Temadagen udbydes af skolens Videncenter for Diakoni og Pædagogik. Ledende neuropsykologer og undervisere fra Aarhus Universitet fortæller om neurovidenskaben i dag, om rehabilitering af hjerneskadede og udviklingsforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser i sammenhæng med neuropædagogik. Tilmeldingsfrist 20. november. Se mere her.

Kirken der forarger

Haldor Hald der ved sin død i 1969 var biskop over Lolland-Falster Stift, var også formand for Jysk børneforsorg/Fredehjem. Han satte sig som korshærschef varige spor i diakonal tænkning. I anledning af 50 året for udgivelsen af Haldor Halds bog: "Kirken der forarger..." inviterer Kirkens Korshær og Videncenter for Diakoni og Pædagogik ved Diakonhøjskolen til seminar den 1. december 2009. Alle er velkomne! Se mere her.

Café Lytten hedder nu Café Husrum


Conni Hagensen

1. november fik det tidligere Café Lytten ny leder. Det er Conni Hagensen, der er tiltrådt, og nogle få dage før besluttede bestyrelsen, at projektet for fremtiden skal hedde Café Husrum. Opgaven er fortsat at være et samtaletilbud for unge, der har problemer med ensomhed, selvværd og relationer. Aktiviteterne har til huse på Ellengården og Ellenbo. I årsskriftet bringes et portræt af den nye leder.

Begejstrede frivillige fortsætter

Vi er klar næste år!

28. september var der evalueringsaften for de mange frivillige, der har arbejdet på de sommerlejre som foreningen har udbudt i år. Stemningen var høj, der blev fortalt mange gode historier og grinet af fælles oplevelser. Nogle frivillige har været med i mange år og andre er helt nye. En sådan evalueringsaften er mere end ”kan-du-huske” historier. Den udveksling af praktiske erfaringer som finder sted både i grupper og fælles forum, er meget værdifuld for den fortsatte udvikling af konceptet, og rekruttering af nye frivillige. Selvom deltagerne faktisk alle var klar til at stille op næste sommer igen.

Medarbejderudvalget

Udvalget arbejder blandt andet med forskellige kursusudbud, det ene er omtalt andetsteds i Nyhedsbrevet. Men derudover arbejdes også med et kursus i ”Den professionelle samtale” 2010 og forskellige AMU-kurser for pedeller, køkkenmedarbejdere og administrative medarbejdere på foreningens institutioner. Det er også besluttet, at arrangere fælles deltagelse i Marselisløbet 2010. Randers Bo- og Erhvervstræning har tilbudt at stå for det praktiske med telt og servering - igen :-)

Årsskrift 2009 på vej

I december udkommer foreningens årsskrift 09. Der fortælles om sommerlejrene, med en særlig reportage om den tur der gik til Polen, og der vil være mange billeder at se. Nye forstandere og bestyrelsesmedlemmer præsenteres, og der er en artikel om JbF Træf. Birkebakken i Brabrand fortæller om deres tilbud om specialrådgivning til forældre med hjemmeboende børn med handicap. Et nyt projekt Diakoni 2010 præsenteres, der er en artikel om forskning på Havredal praktiske Landbrugsskole, Liv på Jobkollegiet, interview med Peter A.G. Nielsen og meget mere.

JbF Træf 2009 med deltagerrekord


Fælles foredrag

Rødding Højskole var endnu engang rammen om et JbF Træf – det nye navn – som de tidligere Medarbejdertræf nu har. Det var næppe navnet, der gav deltagerrekorden med 185 deltagere, men de der var med, havde gode dage. Der var foredrag ved børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz og psykolog Lars Koberg Christiansen. Der var en aktiv formiddag med gamle danske lege og masser af grin og motion ledet af Vends motorik og naturvejledning. Lørdag sluttede Peter A.G. Nielsen programmet med et foredrag om det musiske menneske. Fredag aften var der festmiddag, med besøg af ”kommunikationseksperten” Elrik Nørmo, der blandt andet lærte deltagerne om forskellen på vabal og nomvabal kommunikation. Og MT Group spillede festligt op til dans!

Se billederne på www.jyskborneforsorg.dk

De vilde kaniner hopper endnu


Peter A.G. på scenen

Begravelsesoptoget bevægede sig langsomt langs kirkegårdsdiget og hen mod den åbne grav på kirkegården i Skjern. Den døde hed Andresen. Pludselig lød to drengestemmer bag diget: ”Dit hjerte er i fare Andresen.” Den revyvise havde Oswald Helmut allerede sunget til landeplage status i Cirkusrevyen. Men de to drenge var der ingen, der klappede af. Det var Peter A. G. Nielsen og hans bror, der sang aldeles uopfordret til begravelsen. Den anekdote var én af mange, da Peter A.G. afsluttede JbF Træf 09 med at tale om det musiske menneske. Efter talen interviewede Bent Ulrikkeholm Peter A.G. om nogle af hans tekster gennem tiden. Her bringes et kort uddrag af samtalen, der kan læses i årsskriftet  i december:

I ”Selvopfyldte profetier” fra 2002 skriver du, at du stadig får mails fra de ”Vilde kaniner” (1982). Er der stadig brug for de vilde kaniner?

- Ja, det tror jeg. Altså, dengang ville jeg gerne lave en sang om at sige sandheden, fordi verden er så fuld af løgn. Hvis du så skriver: ”man skal altid sige sandheden,” så har det ingen effekt. Du må give din idé en krop. Det er jo nærmest en sangleg, siger Peter A.G., der glæder sig over, at sangen stadig lever og har det fint. Peter A.G. mener, at kunsten har en vigtig rolle at spille i samfundsdebatten. – Kunsten skal hele tiden give et bud på, hvad det vil sige at være menneske. Sige, at vi værdsætter det mangfoldige. Og noget af det smukkeste er måske, at når du optræder med dine sange live, så er der folk, som ikke er enige, der er med alligevel, fortæller Peter A.G.  

Hallo - hvad med os?

Har du en nyhed så kontakt kontoret. Næste Nyhedsbrev udkommer inden jul.