Mød to af Danmarks mest erfarne politikere!Johannes Flensted Jensen og Christian Mejdahl


Bestyrelsesmedlemmer indbydes til Træf

Foreningens bestyrelsesmedlemmer har en enestående chance for at møde Folketingets tidligere formand Christian Mejdahl og den tidligere amtsborgmester i Århus Amt Johannes Flensted Jensen. De taler begge om bestyrelsesarbejde ved foreningens bestyrelsestræf på Niels Bugges Kro lørdag den 27. november 2010.

Alle bestyrelsesmedlemmer i Jysk børneforsorg/Fredehjem er indbudt til Træf på den historiske kro i Viborg. De to politikere giver hver et oplæg, og der er to workshops om økonomi, værdier og foreningens forventninger til lokalbestyrelsesmedlemmer. Kom og vær med i en direkte dialog med hovedbestyrelse, administration og dine kolleger i bestyrelsesarbejde andre steder i foreningen. 

Konferencen skal ses som et led i den proces, der foregår i foreningen, med formulering af en egentlig bestyrelsespolitik. Se indbydelsen her. Husk tilmelding 15. oktober!

Igen mange deltagere til Introdag

En fast efterårstradition i Jysk børneforsorg/Fredehjem er Introdagen, hvor nyansatte medarbejdere samt nye bestyrelsesmedlemmer og frivillige indbydes til en introduktion til foreningen. Vi er næsten hvert år positivt overraskede over den store tilslutning, og det gælder også i år, hvor flere end 40 har tilmeldt sig Introdagen den 27. oktober. Se indbydelse med program her.

Thybo på Skovbakkevej

Sanne Thybo, som gennem årene har haft flere centrale opgaver i foreningens arbejde – herunder i en periode som afdelingsleder på Birkebakken - er startet som ny leder af Jobkollegiet på Skovbakkevej. Baggrunden herfor er, at Henni Richter i sommer besluttede at fratræde som den daglige leder af Jobkollegiet.  Sanne Thybo er taget rigtig godt imod af beboerne, deres pårørende og medarbejderne.  Senest har der nu også vist sig et par nye ansøgere til de to ledige pladser, så nu blomstrer optimismen igen på Skovbakkevej.

"Ild i gamle huse"

Overskriften refererer til Jørn Østergaards egen beskrivelse af sin tid som konstitueret forstander i 3 ½ måned på Bostedet Ellengården.  Efter at være gået på pension med mange år bag sig som leder af Ungdomscenteret i Århus blev Jørn Østergaard hentet ind som midlertidig forstander for Bostedet Ellengården. Ikke kun Jørn Østergaard oplevede at blive engageret og få arbejdsglæde, det samme gjaldt medarbejderne på stedet.Det er nu aftalt, at Jørn Østergaard senere på efteråret vil indtræde i bestyrelsen for bostedet på den post, der er afsat til personer med særlig indsigt.

Stærkt ansøgerfelt til Bostedet Ellengården

Forstanderstillingen på Bostedet Ellengården har været opslået, og foreningen har modtaget 22 ansøgninger til stillingen. Vurderingen er, at der er tale om et fagligt stærkt ansøgerfelt og mange ansøgere med ledelseserfaring. Et ansøgningsudvalg er nu gået i gang med at nedbringe feltet til de 2-3 ansøgere, der skal til den endelige ansættelsessamtale i slutningen af oktober måned.  Som noget nyt har foreningen ved denne forstanderansættelse samarbejdet med konsulentfirmaet Pluss Leadership. Det er foreløbig planen at kunne meddele, hvem den nye forstander bliver inden udgangen af oktober måned.

Bostedets stedfortræder, Dorthe Mikkelsen, er fra 1. oktober konstitueret forstander, frem til en ny forstander tiltræder.

Café Husrum søger nye lokaler

Foreningens projekt med samtalegrupper for unge i Århus, der oprindeligt hed Café Lytten og nu Café Husrum, har i en periode haft lokaler på Ellengården i Århus Nord. Bestyrelse, leder og frivillige er nået frem til, at man nødvendigvis skal have egne lokaler til projektet, således at såvel brugere som frivillige kan opleve en identitet og den frihed i arbejdet, det er at råde over egne lokaler. Man er derfor nu på intensiv jagt for at finde et egnet lejemål, der mindst kan rumme det, der svarer til en 2-værelses lejlighed, men gerne i form af et erhvervslejemål i enten det centrale Århus eller i Nordbyen. Hvis nogen har et godt forslag, så kontakt Conni Hagensen på mail: conni@remove-mecafehusrum.dk, eller telefon 40 54 22 78.

Fyn er fin - Thorning er bedre

2. september 2010 var flagene oppe i Thorning. Anledningen var, at man fejrede åbningen af Holmstrupgårds nye dag- og døgntilbud, der er indrettet i det tidligere lægehus i Thorning. Her er der nu plads til 8 unge. Baggrunden er, at denne afdeling tidligere har haft til huse på Laurentivej i Viborg, men da Viborg Kommune selv skulle bruge disse lokaler, var opgaven at finde en anden placering for en afdeling med 8 pladser. I et godt samarbejde med Region Midtjylland er det lykkedes at få etableret den nye afdeling i Thorning. Både medarbejderne og afdelingsleder Jens Hellmann fortæller, at byen Thorning har taget usædvanligt godt imod den nye afdeling og de unge. Der er også indledt et positivt og konstruktivt samarbejde med den lokale skole.

Tak til byen Thorning for den gode velkomst!

Jeg en skole bygge vil

Holmstrupgårds vokseværk de senere år kommer til udtryk i form af nye afdelinger forskellige steder i regionen, men bestemt også hjemme på matriklen, hvor der løbende sker forandringer og knopskydninger i form af nybyggeri, tilbygninger, pavilloner osv.

For en del år siden byggede vi ny skole på Holmstrupgård. På grund af flere elever er denne for længst blevet for lille, og en nærliggende garage er bygget om og taget i anvendelse.

Nu kommer næste etape – skolebygningen og den tidligere garage skal bygges sammen til en helhed, og i bestyrelsen for Holmstrupgård har det givet anledning til en del diskussion omkring byggestil. Der arbejdes intensivt på løsning af dilemmaerne, så byggeriet kan komme i gang inden så længe.

Fra Kabul til Viborg


Hvad mon han kan se?

I slutningen af 2009 etablerede foreningen et bo- og integrationstilbud til unge uledsagede flygtningedrenge fra Afghanistan. Oprindeligt åbnedes det med 9 drenge, men er senere udvidet, således at der i dag er 13 drenge i projektet. Vi har derfor udvidet med flere boliger. Ud over lejligheder i Ellekonebakken har vi nu også lejligheder i Houlkærparken i Viborg.  Vi mangler i øvrigt et rigtig godt navn til projektet. Oprindeligt fik det betegnelsen ”JbF Grønnegade”, fordi vi startede i en lejlighed i Grønnegade. Drengene kalder i spøg projektet ”Lille Kabul”.  Vi vil nu gerne finde et bedre navn, så hvis nogen har en god idé, så kontakt os på mail@remove-mejyskborneforsorg.dk.

Foreningens første Ph.d.


Thomas til højre

Onsdag den 6. oktober 2010 udklækkes den første ph.d. i Jysk børneforsorg/Fredehjems arbejde. Thomas Szulevicz forsvarede sin ph.d. afhandling om indlæringsmiljøet på Havredal Praktiske Landbrugsskole – et helt særligt fokus har han haft på det læringsrum, der består af malkegraven, hvor han har studeret, hvordan elever med indlæringsvanskeligheder lærer at malke.

Tillykke Thomas !

Sommeren 2011 - med ferie?

Sidste del af efteråret er traditionelt den periode, hvor næste års sommerferiearrangementer planlægges. Dette er i år lidt mere kompliceret end sædvanligt, fordi vi de seneste år har oplevet et kraftigt fald i tilmeldinger til foreningens arrangementer – formentlig mest en effekt af kommunernes spareiver.

Der afholdes en evaluering af sommerlejrarrangementerne 2010, og herefter vil der skulle gøres nogle overvejelser med henblik på forslag til fremtiden for sommerlejrprojektet, som foreningen har drevet siden 1984, og som nu har givet flere tusinde børn, unge og familier en positiv sommerferieoplevelse. Det er tanken, at der skal foreligge en plan for projektets fremtid til foreningens hovedbestyrelsesmøde den 26. november.

Møde med de frivillige

Seniorklub - nu med politik

Den seniorklub, der for nogle år siden blev dannet af pensionerede medarbejdere i Jysk børneforsorg/Fredehjem, har gennem årene haft en række vellykkede besøgsarrangementer rundt på foreningens institutioner.

På baggrund af et møde med foreningens ledelse er det nu besluttet, at seniorklubben åbner op for optag af medlemmer, der fortsat har beskæftigelse i foreningen. Kriteriet er dog, at man er fyldt mindst 60 år. Det betyder også, at man vil kunne beskæftige sig med begrebet seniorpolitik – herunder også drøfte tiltag, der sikrer, at man kan blive på arbejdsmarkedet længst muligt. Seniorklubben planlægger i øvrigt at få deres egen sektion på foreningens hjemmeside, så man kan følge med i seniorklubbens aktiviteter og planer.

Liv i den gamle motorfabrik

Den 1. november kommer der liv i den tidligere elektromotorfabrik på Fabriksvej i Horsens. Ejeren af ejendommen, advokat Jesper Abel i Århus, har gennemført en omfattende ombygning af ejendommen efter aftale med Jysk børneforsorg/Fredehjem, således at den fremover kan huse hele Ude-Bo samt en ny afdeling under Bo og Job Uddannelsen Horsens.

For Ude-Bos vedkommende bliver der i løbet af november måned tale om en total udflytning fra de nuværende lokaler på Kalkbrænderivej i Horsens, og man kan således samle alle aktiviteterne på Fabriksvej.

For Bo og Job Uddannelsen er der tale om en udvidelse med en ny afdeling på Fabriksvej, der supplerer de to afdelinger, man nu har på Nørrebrogade.

Markeringen af de nye rammer på Fabriksvej for de to projekter vil blive i form af et indvielsesarrangement i starten af det nye år.

Publikation om unge mødre

Jysk børneforsorg/Fredehjem fik som eneste ansøger hele det ansøgte beløb til at skrive om unge mødres vilkår økonomisk og socialt, da foreningen tidligere i år søgte "fattigdomspuljen" i anledning af EU´s Fattigdomsår 2010. Konsulentfirmaet ULRIKKEHOLM.COM udarbejder publikationen, som sætter fokus på de unge kvinders situation, gennem interview med beboere på Bostedet Ellengården i Århus og Familiebo i Vejle. Fagpersoner begge steder interviewes også. Arbejdet er godt på vej mod sidste fase, og udgivelse forventes i begyndelsen af december i år. 

Havredals heste fik ny hal og stald

Ved det sidste bestyrelsesmøde på Havredal Praktiske Landbrugsskole kunne bestyrelsesformand Jens Maibom Pedersen sammen med nogle af eleverne på Havredal Praktiske Landbrugsskole klippe snoren til den nye ridehal, der er opført ved Lynggården – den gård, som landbrugsskolen blev udvidet med sidste år.

Der er tale om meget fornemme nye rammer for skolens hestelinje, som har oplevet stor søgning de senere år. Skolen har i de senere år uddannet en række unge mennesker til at arbejde på rideskoler og stutterier, og det er tydeligvis nogle stolte elever, der kan vise de nye flotte rammer frem.