Introdag den 24. oktober 2012

Foreningen indbyder igen til en introduktionsdag for nyansatte medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Idéen er, at nye medarbejdere får en introduktion til den forening, som står bag de enkelte arbejdspladser og arbejdsgrene ved et arrangement på Ellengården, hvor man dels besøger hovedkontoret, hører om foreningens historie, møder foreningens formand og bliver orienteret om foreningens arbejde. Indbydelse og program ses her.

Nyt botilbud i Århus?

Jysk børneforsorg/Fredehjems hovedbestyrelse svarede positivt tilbage på den henvendelse, som en forældregruppe i Århus har rettet til foreningen om at stå bag oprettelsen af et nyt botilbud til unge over 18 år med psykiske og/eller udviklingsmæssige handicap. Der er derfor nu nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forældregruppen, hovedbestyrelsen, lokalbestyrelser og foreningens kontor.

Arbejdsgruppens arbejdsopgave er at udforme et mere konkret forslag til et nyt botilbud i Århus. Noget tyder på, at forslaget bliver et botilbud i størrelsen 10-12 pladser.

MST, tjaa......... bom bom

Der pågår fortsat en debat i foreningen, om Jysk børneforsorg/Fredehjem skal tage initiativ omkring den særlige familierettede indsats, der går under betegnelsen Multisystemisk Terapi – en intervention i problemfamilier, der fra forskningsmæssig side er fremhævet som en særlig virkningsfuld metode (såkaldt evidensbaseret). Der pågår nogle drøftelser med MST projektet i Århus Kommune om et samarbejde, men der er endnu ikke fundet en model, der ser ud til at være bæredygtig hverken organisatorisk eller økonomisk.

Solbakken - kursus

Solbakken afholdt i weekenden den 21. – 23. september familiekursus for familier, som har et barn/ung med rygmarvsbrok eller CP (spastisk lammelse). Kurset blev holdt på Brogården i Strib.

Det har de seneste år været særdeles svært at få gennemført den slags kurser, da det har været svært at få kommunerne til at bevilge familierne penge til deltagelse. Men det lykkedes denne gang at få nok familier til at tilmelde sig. Der var tilmeldt 37 til kurset, fordelt på 14 familier.

På Solbakken var man glade for igen at skulle holde et familiekursus. På kurset var der undervisning til både de voksne, søskende og børn samt unge med handicap – nogle gange samlet, andre gange delt op i temaer. Der var flere forskellige foredragsholdere, såsom læger, fysioterapeuter og neuropsykologer. De mange forskellige faglige indlæg bestod f.eks.  af  emnerne:  ”den fysiologiske udvikling”, ”den kognitive udvikling” og ”livet som teenager med et handicap”. Forældresamarbejdet blev behandlet i et oplæg af John Zeuthen,  i et foredrag og i mindre oplæg og samtalegrupper ledet af Ole Dixen fra Solbakken.

Både forældre og børn kom med positive tilbagemeldinger på kurset og syntes, de havde haft en hyggelig og indholdsrig kursusweekend.

Medarbejderstævne i Rødding 2013

Foreningen holder igen Medarbejderstævne på Rødding Højskole den 4./5. oktober 2013.

Planlægning af stævnet går i gang i efteråret, og kontoret efterlyser gode idéer til tema, foredragsholdere og indslag. Hvis du som medarbejder har lyst til at bidrage til indholdet, er du velkommen til at kontakte kontoret.Elevkollegiet

Den 1. september 2012 skiftede Smedeløkke navn til ElevKollegiet. Navneskiftet er den foreløbige kulmination på en proces, der har været i gang siden efteråret 2010. Smedeløkke har gennem den periode ændret tilbuddet, således at de i dag er et § 107 tilbud til unge over 18 år, som har brug for et mere intensivt forløb med fokus på botræning, jobtræning og social færdighedstræning. Når stedet ændrer navn, er det for at markere, at det i dag er et helt nyt tilbud med helt ny brugergruppe, helt ny pædagogisk tilgang og ny medarbejdergruppe. Med navneskiftet siger vi farvel til historien om Smedeløkke og åbner for nye historier for ElevKollegiet. Endelig er det ikke uvæsentligt, at vi med navneskiftet trækker tråde tilbage i historien til dengang bygningerne husede Elev Børnehjem. På den måde er der en lille cirkel, der er sluttet.

Marselisløb

Den 2. september deltog ElevKollegiet i Marselisløbet og var rigtigt godt repræsenteret med næsten hele beboergruppen, en stor del af personalet og et par stykker fra bestyrelsen.  Efter ”walken” nød deltagerne deres hjemmesmurte sandwich og sodavand, og om aftenen fejredes navneskiftet og den fine deltagelse i Marselisløbet på Jensens Bøfhus på havnen. I alt  19 personer var bænket om bordet og havde en rigtig hyggelig aften.

Et nyt Café Rosa?

Foreningen har planer om som et nyt initiativ at oprette et cafétilbud for udviklingshæmmede i Århus midtby.

For en del år siden var der en Café Rosa i Grønnegade for udviklingshæmmede – et tilbud, der i høj grad savnes blandt unge udviklingshæmmede, både hjemmeboende og de, der bor på institutioner, i bofællesskaber og lignende.

Foreningen har fået positiv respons fra KlostergadeCentret om et samarbejde, således at KlosterCaféen kan danne ramme om et cafétilbud en gang om ugen, og foreningen arbejder lige nu på at skaffe finansiel baggrund for at åbne det nye tilbud i 2013. Den nye café skal drives af frivillige, og i første omgang bliver den et tilbud for beboere på bosteder og i bofællesskaber tilknyttet Jysk børneforsorg/Fredehjem, men på sigt åbnes den for en bredere brugergruppe.

Byggeplaner i Gødvad

På Bo/Skole/Job på Stavangervej i Silkeborg arbejdes der lige nu med byggeplaner.

Som følge af de mange eksterne opgaver er der behov for flere arbejdssteder for personalet, mødelokale m.m. Bestyrelsen har besluttet, at der skal opføres en tilbygning i sammenhæng med det nuværende ”forsamlingshus” bag bokollegiet på Stavangervej.

På Gødvad efterskole længere oppe ad Stavangervej er planerne om ny forstanderbolig faldet på plads, og i bakkerne bag efterskolen bliver der nu opført en ny forstanderbolig til Jacob Thorning og hans familie. Den nye forstanderbolig vil stå færdig i foråret 2013.

Mellem Bo/Skole/Job og Gødvad efterskole har Jysk børneforsorg/Fredehjem ejet et større jordareal, der er udlagt til byzone. Dette har foreningen nu afhændet til Søren Toft Jensen, og også her er der byggeplaner. Der arbejdes med planer om at opføre en ny privat børnehave.

Så kom ikke og sig, at vi ikke hjælper med at holde byggeriet i gang!Spændende samarbejdsplaner

Jysk børneforsorg/Fredehjem har indledt en dialog med firmaet Tækker Group – et samarbejde, der muligvis kan åbne nogle nye spændende muligheder for foreningens arbejde.

Udgangspunktet er behovet for flere døgninstitutionspladeser for voksne udviklingshæmmede i Århus. Foreningen råder over et jordstykke syd for landsbyen Elev. Det er et område, hvor Tækker Group har en stor byudviklingsplan for en ny bydel i Århus.

Der er nu kommet en spændende dialog i gang om muligheden for at inkludere døgnpladser til svært udviklingshæmmede i planerne for en ny by i området.

Også planen om et nyt bofællesskab for unge handicappede kan blive et samarbejdsprojekt med Tækker Group, idet Jørn Tækker er indehaver af adskillige ejendomme, der kunne være emner til det kommende bofællesskab.

Jeg ville være landmand

Karsten Torst Pedersen har i en lang årrække været idémand og omdrejningspunkt på Jysk børneforsorg/Fredehejms institution Solbakken, og senere på Solbakkens Rådgivningscenter. Begge steder med kompetencer, der er kommet børn med bevægehandicap og deres forældre til gavn.

Nu er Karsten blevet pensionist, og han fortæller om, hvordan det hele begyndte. Vi får selvfølgelig en kopi kaffe imens, og Karsten løfter sin kop med højre fod. For han er født uden arme, men at han skulle være handicappet, vil han ikke høre tale om. Læs artiklen, som er skrevet af freelancejournalist Bent Ulrikkeholm.


Udvikling af praktiske erhvervsuddannelser

Sammen med Ligeværd, Aalborg Universitet og Havredal Praktiske Landbrugsskole har foreningen været initiativtager til et udviklings- og arbejdsseminar med fokus på mulighederne for at udvikle de praktiske erhvervsuddannelser. Havredal Praktiske Landbrugsskole lagde hus til seminaret, som  foregik den 27. september og tog udgangspunkt i de erfaringer med praktisk erhvervsuddannelse inden for landbrugsuddannelserne, man har på Havredal Praktiske Landbrugsskole. Professor Lene Tanggaard Pedersen fra Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet – og med i Hovedbestyrelsen for Jysk børneforsorg/Fredehjem - holdt oplæg om, hvordan forskningen peger på, at man kan øge de unges muligheder for at mestre et uddannelsesforløb. To konsulenter fra Ministeriet for Børn og Undervisning ridsede lovgivningen  om erhvervsuddannelserne op og fremlagde ministeriets syn på mulighederne for at udvikle på området.  

Deltagerne på seminaret repræsenterede mere end 25 skoler og uddannelsesinstitutioner, og dagen igennem summede Gammel Stald i Havredal af livlige og engagerede drøftelser. Konklusionen på dagen blev, at et øget samarbejde på tværs af institutioner kan være med til at sikre mere synlighed og bedre opbakning til nye initiativer. Der blev nedsat en styregruppe, som med Lene Tanggard ved roret skal arbejde videre med konklusionerne fra seminaret. Målet er, at der igen i 2013 indkaldes til et seminar om praktiske erhvervsuddannelser – gerne med endnu flere deltagere.