Solbakken fylder 75

Døgntilbuddet Solbakkens historie går tilbage til 1940, hvor det første af Solbakken blev bygget på Egebæksvej som et døgntilbud til svært fysisk handicappede børn.

Derfor fejrer det nuværende Solbakken sin 75 års dag fredag den 23. oktober, kl. 13.00 – 16.00.

Jubilæumsreceptionen foregår på Diakonhøjskolen og markeres bl.a. med tale af rådmand Thomas Medom, Aarhus Kommune og Jette Hansen, Jysk børneforsorg/Fredehjem.

Der vil også blive et indslag, hvor nuværende og tidligere beboere vil fortælle om livet på Solbakken gennem tiderne. En af dem vil være Karsten Torst Pedersen, som var et af de første børn, der flyttede ind på Solbakken i 1940, og som jo senere i en lang årrække var forstander på Solbakken frem til år 2000.

Alle er velkomne til jubilæumsreception, jf. vedhæftede indbydelse.

Forstander-komsammen

Forstandergruppen i foreningen har været samlet til et 2-dages arrangement, hvor man har arbejdet med teambuilding, og ikke mindst blev programmet præget af, at der er så mange nytiltrådte forstandere. Både de ”gamle” og de ”nye” har meldt tilbage, at fællesskabet trives, og ikke mindst for de nytilkomne har det været en stor oplevelse at komme med i forstandergruppen og opleve den samhørighed og gensidige støtte, dette indebærer.

Fællesskab og inspiration på Rødding HøjskoleDet traditionsrige Medarbejder – og Bestyrelsesstævne d. 9.-10. oktober trak endnu en gang fulde huse på Rødding Højskole. Stævnet bød på et oplevelsesrigt døgn med tre levende foredrag om at leve med forskellige diagnoser. Vickie fra Horsens fortalte om, hvordan hendes liv har været præget af diagnosen ADD og hvordan hun i dag via støtte fra blandt andet Ude-Bo er kommet godt i gang med en uddannelse. Pelle Sandstrak fra Sverige gav en forrygende humoristisk og rørende oplevelse af et liv med tics og tvangshandlinger.

Fællesskabet på tværs af foreningens mange arbejdssteder blev også udlevet til fulde med både dans og fællessang – og tid til mange gode snakke. En stor ros til deltagerene for deres engagement.


Hvem skal afløse Knud ???

Lige nu er der rundt om stor spænding på, hvem der skal afløse Knud Byskov som forstander på Holmstrupgård. Forstanderstillingen er slået op, og ansøgningsfristen nærmer sig.

Der kan naturligvis ikke her afsløres hverken det ene eller andet, kun at der i løbet af november måned er aftalt to samtalerunder, og at bestyrelsen vil blive samlet den 25. november med henblik på, at man så vidt muligt her kan træffe den endelige ansættelsesbeslutning. Det er derfor ikke usandsynligt, at vi i det næste og årets sidste nyhedsbrev, foreningen udsender i december, kan fortælle, hvem der er blevet den nye forstander på Holmstrupgård.

Det første spadestik

Nu tyder alt på, at Knud Byskov når endnu et nyt initiativ. Stort set alle misteltene er nu taget i ed, og det ser ud til, at foreningen kan starte et byggeri af en ny bygning, der skal rumme kontorer og mødelokale for fagpersonale på Holmstrupgård, idet en udtjent pavillonbygning skal erstattes. Det ser ud til, at Knud kan tage det første spadestik, inden frosten går i jorden.

Fra forstander til konsulent

Finn Bonnichsen sluttede sin forstanderkarriere på Nørresø Børnepension pr. 1. august 2015, og officielt blev der sagt farvel til Finn som forstander ved et vedbesøgt afskedsarrangement den 20. august på Nørresø Børnepension.

Men der blev ikke tid til hængekøjen for Finn, da han nu i stedet er tiltrådt stillingen som konsulent i Jysk børneforsorg/Fredehjem, hvor han er en flittigt anvendt rådgiver, sparringspartner og fagperson på foreningens forskellige arbejdssteder.

Ikke mindst bliver der ofte kaldt på Finn, når man skal i kontakt med det nye Socialtilsyn.

Finn har også en vigtig opgave med kontakt til de anbringende kommuner, og han har her god gavn af sit gennem mange år opbyggede netværk.

Op ad bakke

Birkebakken lever op til sit navn i øjeblikket. Det er mildt sagt op ad bakke at gennemføre den store omdannelsesplan, man har udarbejdet. Nu hvor den skulle til at sættes i værk, er der opstået en del vanskeligheder. Ikke mindst har man fået nej fra Boligministeriet til den finansieringsmodel, der var aftalt med Aarhus Kommune, og dertil kommer, at man oplever en meget kraftig fraflytning af de voksne beboere, så i den kommende tid skal Birkebakken drives med ganske mange ledige pladser, hvilket giver nogle meget store udfordringer med at få den økonomiske drift til at hænge sammen.

Blandt andet vil det nu indebære en del personalereduktion.

Der er ellers udarbejdet en meget spændende ombygningsplan for den gamle hovedbygning, men om denne kan realiseres, er der lige nu en del spørgsmålstegn ved.

Foreningen og kirkens sociale ansvar

Jysk børneforsorg/Fredehjem er medindbyder til en konference om kirkens sociale ansvar, der foregår på Diakonhøjskolen den 5. november 2015, kl. 9.00 – 15.00.

På konferencen vil man bl.a. møde og høre den nye biskop i Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen og generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Quist-Sørensen.

Flere af de workshops, som finder sted på konferencen, forestås af foreningen.

Alle med interesse for emnet er velkomne. Se indbydelse og program.

Når begyndelsen er god, er alting ......

Ikke kun på grund af den ovennævnte forstanderkomsammen, men helt generelt er det oplevelsen i foreningen, at de nytiltrådte forstandere har fået en god start rundt på de forskellige arbejdssteder.

De melder alle tilbage, at de er blevet godt modtaget, og at de oplever det som en ekstra dimension at være med i en forening med et fællesskab på tværs af kommunegrænser og faggrænser. Både på Havmågen og på Nørresø Børnepension har vi haft egentlige velkomstreceptioner med gæster udefra. På Basen i Thisted kan Lise fortælle om 5 nyindskrivninger af unge, og nu planlægges der en medarbejderudvidelse.

På Fjorden ved Lemvig er der også kommet en nyindskrivning, der indebærer en noget større ro omkring den fremtidige drift og medarbejderstab.

Finn Bonnichsen melder tilbage om nogle gode tilsynsbesøg også hos de nye forstandere, senest på Familiebo i Vejle.

Nyt fra Tana Child Care

Denne sommer besøgte Lars Mandrup fra foreningens hovedbestyrelse projektet Tana Child Care i Madagaskars hovedstad Antananarivo. Projektet blev oprettet i anledningen af Jysk børneforsorg/Fredehjems 100 års jubilæum og finansieret med gaver herfra.

Projektet har løbende omfattet 24 gadebørn, som ellers aldrig ville være kommet i skole. Ved hjælp af projektet kommer de i skole i den lokale kommuneskole, får betalt undervisningsmaterialer, skoleuniform, og i skolens lange middagspause løber de hen i den lokale kirke i Tanjombato, hvor en gruppe kvinder skiftes til at koge ris, grønne blade og en smule kød til børnene. Ved hjælp af midlerne fra Jysk børneforsorg/Fredehjem er der bygget et træhus, hvor børnene nu samles og spiser.

Den lokale kirke har gennem de seneste år gradvist overtaget udgifterne til projektet, så det kan fortsætte ud over projektperioden.

Mange af børnene har gennemgået et helt og fuldt skoleforløb, og nogle er endda kommet videre i skolesystemet, så det lille begrænsede projekt har haft stor succes og hjulpet nogle af de allerfattigste børn til et værdigt liv.

Læs mere her.

 

Birgit Larsen skal også fremover lede ElevKollegiet

Birgit Larsen, der siden maj 2015 har været konstitueret forstander på ElevKollegiet, er nu fastansat i stillingen. Foreningen og ElevKollegiets bestyrelse markerer forstanderskiftet med en reception d. 18. november 2015 fra kl. 15.00-17.00. Her vil der blive mulighed for at sige pænt farvel til Morten Sophus Clausen og samtidig byde velkommen til Birgit Larsen.


13 arbejdssteder deltog i Marselisløbet

Antallet af friske motionister i foreningen stiger år for år – i hvert fald hvis man skal tælle antallet af deltagere til Marselisløbet i Aarhus. Både beboere, frivillige, medarbejdere og seniorer havde et par gode timer sammen med fuld fart på løbe/gå ruterne og hyggeligt samvær i foreningens telt, hvor der blev serveret lidt at styrke sig på før og efter løbet. Som noget nyt stod Projekt MOVE fra Horsens for aktiviteter omkring teltet, en succes vi vender tilbage med næste år.


Samarbejde om nabofrivillige får støtte fra Veluxfonden


Udslusningsafdelingen Bogruppen på Holmstrupgård har sammen med Brabrand Boligforening udviklet et nyt projekt, der skal hjælpe psykisk sårbare unge med at blive inkluderet i lokale fællesskaber og få et godt liv i egen bolig. Intentionen er, at frivillige i lokalområdet kan fungere som ‘rollemodeller’ for unge, der er flyttet fra Holmstrupgård og bor i udslusningsboliger, og at de skal være med til at vænne den unge til at klare sig selv med egne ressourcer. Donationen skal blandt andet gå til ansættelse af en koordinator, der skal etablere et frivillignetværk og udvikle metoder til at rekruttere og fastholde nabofrivillige.