Nyt botilbud i Viborg

På meget kort tid har foreningen på opfordring af Viborg Kommune etableret et nyt botilbud til 9  uledsagede flygtningedrenge fra Afghanistan, i alderen 15-17 år.

Baggrunden er, at Danmark i øjeblikket modtager mange uledsagede flygtningebørn fra Afghanistan, som nu skal søges integreret i Danmark i forskellige lokalområder. Viborg Kommune har opfordret Jysk børneforsorg/Fredehjem til sammen med foreningens institution i Viborg, Nørresø børnepension, at etablere et botilbud for 9 unge, og i opgaven indgår samtidig et mål om at integrere dem i Viborg.

Foreningen har lejet 3 lejligheder i byen, og de 9 drenge er flyttet ind 1. december. Der er ansat medarbejdere til opgaven, og den overordnede ledelse af projektet varetages af forstander for Nørresø børnepension, Finn Bonnichsen.

Der arbejdes nu med en plan for det videre integrationsarbejde, herunder skolegang, fritidsaktiviteter osv. Det indgår i planerne at inddrage de frivillige organisationer i Viborg i dette.

Spændende konference på Havredal praktiske Landbrugsskole

På Havredal praktiske Landbrugsskole afholdtes den 2. december 2009 en spændende konference om videreudddannelsesmulighederne for de unge med indlæringsvanskeligheder, der har taget landbrugsuddannelsen på skolen. Et pilotprojekt støttet af Region Midtjylland har vist, at en del af Havredals elever kan nå endnu videre i landbrugsuddannelsen, når uddannelsesforløbet tilrettelægges ud fra de undervisningsmetoder, som er udviklet på skolen.

Konferencen var etableret i samarbejde med Aalborg Universitetscenter, der har forestået evalueringen af pilotprojektet, og både Region Midtjylland og Undervisningsministeriet var repræsenteret på konferencen.

Blandt oplægsholderne på konferencen var psykolog Gunhild Carlsen, der har været tovholder for pilotprojektet samt professor i pædagogisk psykologi, Lene Tanggaard, Aalborg Universitet.

Både fra Region Midtjylland og Undervisningsministeriet har vi modtaget positive tilbagemeldinger på konferencen med opfordring til at arbejde videre med de metoder, der har vist sig bæredygtige.

Lederskifte på Smedeløkke

Opholdsstedet Smedeløkke på Høvej ved Lystrup har skiftet leder. Forstander Claus Simonsen er fratrådt for at overgå til anden stilling i foreningen. I hans sted er nu konstitueret Kenneth Bering.

Kenneth Bering er 42 år, og har erfaring med ledelse af et tilsvarende opholdssted og er bosiddende i Lystrup. Bestyrelsen for opholdsstedet har aftalt med Kenneth Bering, at han er konstitueret leder, frem til stillingen som leder kan besættes på almindelig vis ved opslag. Stillingen forventes opslået i nærmeste fremtid.Stillingsopslaget vil bl.a. blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.Smedeløkke
Nyt særprojekt under Birkebakken?

Handicapinstitutionen Birkebakken forhandler i øjeblikket med Århus Kommune om oprettelse af et særprojekt for en handicappet dreng, der i en periode har behov for et døgndækket botilbud alene.Det overvejes at oprette det i de nu ledige lokaler i overetagen af funktionærboligen på Egebæksvej. Hvis projektet bliver en realitet, får Birkebakken behov for at oprette en række midlertidige stillinger.

Studietur for medarbejdere

Ad Pommern til…

Af Simon Nordstrøm, medarbejder på Bo/Skole/Job i Silkeborg.

Dette udtryk stammer sandsynligvis fra sejlskibenes tid, når man fra Bornholm med ret vind og strøm ønskede at komme til Danmark, men mistede højde og derfor risikerede at ende i Pommern. Og det var langt væk dengang.

Kolobrzeg (læs kowopzig) er en kystby i det nordlige Polen. Her bor godt og vel 50.000 indbyggere, og langt de fleste ernærer sig ved enten fiskeri eller turisme. Det illustreres måske bedst ved at fortælle, at fiskerflåden i byen tæller langt over 100 både, og at byen årligt har ca. 4.000.000 besøgende. Byen har vundet anerkendelse som en af de bedste og største kurbyer, og tilsammen råder de forskellige kuranstalter over 7.000 sengepladser. Kolobrzeg´s arbejdsløshedsprocent ligger på 2 – 3, og det er efter min opfattelse næppe repræsentativt for landet som sådan.

Simon Nordstrøm fortæller i sin artikel om aktiviteter og indtryk på en spændende studietur. På en nedlagt militærbase skydes der med skarpt, og man ser vanskelige arbejdsvilkår i Polen - læs hele artiklen ved at åbne en pdf fil her.  

Åbne vidder og tryghed - AktivitetsGården i Sorring


AktivitetsGården

En medhjælperuddannelse
AktivitetsGården i Sorring er startet med en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) pr. 1. februar 2009. Skolen er privatejet af Thomas og Susanne Storm med Thomas som daglig leder. Derudover er der ansat 2 lærere, en medarbejder til service og madlavning samt en socialpædagog.

AktivitetsGården har overenskomst med Silkeborg Kommune og er som sagt tilknyttet Jysk børneforsorg, der har tilsyn med stedet. Eleverne som der er 10 af for tiden, får en individuelt tilrettelagt medhjælperuddannelse. Det er tanken, at udvikle stedet til at rumme op til 12 elever i skoletilbuddet. De unge har problemstillinger som svære generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD og Autisme/Asperger.

Læs hele artiklen om besøget og samtalen med Thomas Storm ved at åbne en pdf-fil her. Du kan også gå til "gårdens" egen hjemmeside.

Nye til”tag”

Så er det sæson for tagudskiftning. Både foreningens ejendom på Egebæksvej i Højbjerg (det gamle ”Solbakken”) og Birkebakken i Brabrand får nyt tag via en pulje i Århus Kommune.

Samtidig hæves isoleringsgraden betydeligt i begge bygninger, hvilket er godt for varmeregningen og CO2 udslippet, men koldere for fuglene på taget.

På Birkebakken starter arbejdet i januar måned, og her udføres der en ret omfattende overdækning, således at vi ikke får behov for genhusning af beboerne i de to afdelinger i tagetagen.

På Egebæksvej er tagudskiftningen i fuld gang.

Det er ikke lykkedes at få tagudskiftningen på Birkebakken kombineret med den hårdt tiltrængte ombygning på tagetagen, men vi fortsætter dialogen med Århus Kommune herom.

Glædelig jul og godt nytår

Fra foreningens kontor på Bethesdavej sender vi alle medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere, beboere m.fl. de bedste ønsker om en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Vi har her sluttet året med en mindre ombygning. Vi glæder os til at byde gæster, besøgende og samarbejdspartnere velkommen i de nyindrettede lokaler. Én ting, der dog ikke er forandret, er den gode og hyggelige stemning på kontoret – i øjeblikket med juleknas og gran.