Lederskifte på Basen

Lederen af foreningens tilbud til unge med generelle udviklingsforstyrrelser i Thisted, Helle Odder, har i december måned meddelt, at hun af personlige grunde fratræder sin stilling som leder på Basen.

Bestyrelsen for Basen har besluttet at anmode bestyrelsesformand Wagner Fonseca om at varetage de nødvendige ledelsesbeslutninger på Basen, indtil bestyrelsen i starten af det nye år kan lægge en plan for de fremtidige ledelsesforhold.

I Jysk børneforsorg/Fredehjem er vi kede af at måtte sige farvel til Helle. Hun har været en spændende og dejlig samarbejdspartner, som vi vil komme til at savne, men vi har også forståelse for, at hun har truffet et valg.

Det ny Borgmesterbakken


Forstander

Den 1. januar 2014 starter en ny epoke for det gamle børnehjem på Borgmesterbakken i Horsens.

Fra denne dag er der etableret en ny selvejende institution under Jysk børneforsorg/Fredehjem, der uden driftsaftale, men med pladsaftale med Horsens Kommune skal varetage opgaven med akutanbragte børn og unge, primært fra Horsens Kommune.

Ledelsen af den nye institution er placeret hos Finn Bonnichsen, forstander på Nørresø børnepension, og som ny daglig leder tiltræder Henrik Pedersen den 6. januar. Henrik Pedersen kommer fra en stilling som afdelingsleder på Himmelbjerggården. Samme dag sker den formelle overdragelse af opgaven, idet borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune og foreningens formand Jette Hansen besegler det nye partnerskab mellem Horsens Kommune og Jysk børneforsorg/Fredehjem.

Der er netop nu dannet en ny bestyrelse for Borgmesterbakken, og formand er blevet sognepræst Hanne Henriksen, Klostersogn, Horsens.

Mød Kari Killén i Nyborg i januar

Ledere i foreningen, hovedbestyrelses- og bestyrelsesformænd er indbudt til det stævne, som foreningen hvert år i januar måned afholder på Hotel Nyborg Strand sammen med sine 3 nærmeste samarbejdende foreninger. I 2014 foregår stævnet den 21.-23. januar, og blandt foredragsholderne er den berømte familieterapeut fra Norge, Kari Killén.

Tilmeldingsfristen for deltagelse er den 6. januar, og tilmelding skal ske til Jysk børneforsorg/Fredehjems kontor. Ledsagere er velkomne til at deltage.


Foreningens kontor ønsker en glædelig jul

December er altid en travl måned i arbejdet med udsatte børn, unge og familier, og det gælder også her på kontoret. Men sjovt nok, så når vi altid frem til jul, for som skrevet står:

At slægt skal følge slægters gang

som vinter følger sommer

Og ligegyldig hvad der sker

så ved vi julen kommer

Den bærer os på børnevis

igennem mørke, slud og is

Mens digterne fra himlens skjul

de ønsker os en glædelig jul

Foreningens kontor lukket mellem jul og nytår (23. december til og med 3. januar). Skulle der være presserende sager, kan man kontakte enten Lars Bundgaard på mobil 4054 3692 eller Pia Thomasen på mobil 4054 3691.