Et generalsekretærskifte i sigte

Lars Bundgaard meddelte på hovedbestyrelsesmødet den 28. november, at han opfordrede hovedbestyrelsen til at påbegynde en proces, der fører frem til ansættelse af ny generalsekretær i foreningen.

Lars Bundgaard har været generalsekretær siden 1979.

Det aftaltes, at hovedbestyrelsen på sit næste møde i marts 2016 får en drøftelse af det kommende lederskifte og her nedsætter et udvalg, der til næste sommer skal fremlægge en plan for den kommende ansættelsesprocedure. Det er derfor forventningen, at der i efteråret 2016 kan foregå ansættelse af en ny generalsekretær i Jysk børneforsorg/Fredehjem.

Solbakken fyldte 75 år

Solbakken har i 75 år været et tilbud til børn, unge og voksne med varige funktionsnedsættelser. Jubilæet blev den 23. oktober fejret i selskab med 150 gæster på Diakonhøjskolen i Aarhus. Ud over musik, flotte taler og festlig stemning bød dagen også på en god mulighed for at få indsigt i Solbakkens arbejde gennem årene og møde nogle af de mange mennesker, der har haft deres liv på Solbakkens forskellige afdelinger.
En psykolog, en tidligere forstander, en skuespiller og en opfinder fortalte om deres tid som beboere på Solbakken i et muntert og tankevækkende live-interview.
Stort tillykke til alle på Solbakken med et stort og vigtigt arbejde.

Skulle man ønske at give Solbakken en lille jubilæumsgave til glæde for beboerne, er det muligt at indsætte et beløb på reg.nr. 3643 kontonr. 4815438450.

Bogudgivelse – en fortælling om tidligere forstander Karsten Torst Pedersen

En bog om Karsten Torst Pedersens liv og virke for mennesker med handicap udkommer i december 2015.

Karsten Torst Pedersen var i næsten 30 år forstander for Solbakken og har været rollemodel og inspirator for et utal af børn og forældre. Bogen fortæller om hans opvækst, KFUM-spejderarbejdet, Pindstrup Centret og naturligvis årene på Solbakken. Freelancejournalist Bent Ulrikkeholm har i et års tid arbejdet på bogen, der kan købes på foreningens sekretariat eller bestilles på mail@remove-mejyskborneforsorg.dk. Bogen koster 150 kr. + forsendelse.

 Bogudgivelsen markeres med en reception i Aarhus fredag d. 22. januar 2016 fra kl. 14.00-16.00.

Konference om Kirkens Sociale Ansvar

Jysk børneforsorg/Fredehjem har som noget nyt været medarrangør af en fælles konference om Kirkens Sociale Ansvar i samarbejde med Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen. Konferencen fandt sted d. 5. november, hvor 250 personer deltog. Dagen bød på oplæg og workshops om kirkeligt socialt arbejde under det gennemgående tema Kærlighed og konflikt. Blandt andet fortalte generalsekretær Birgitte Quist Sørensen fra Folkekirkens Nødhjælp om udfordringer og succeser i socialt arbejde i en global kontekst, mens psykolog og stifter af Center for Familieudvikling Anette Due Madsen fortalte om kærlighed og konflikt i familien med en udfordring til folkekirkens diakoni. Jysk børneforsorg/Fredehjem udbød to velbesøgte workshops om projekterne Here2Stay og MOVE.

Konferencen afholdes igen torsdag d. 10 november i 2016 på Diakonhøjskolen i Aarhus, hvor alle interesserede er velkomne.

Foreningen fik nye vedtægter

På en ekstraordinær generalforsamling den 28. november vedtoges nye vedtægter for Jysk børneforsorg/Fredehjem. Forslaget om ændrede vedtægter blev første gang fremlagt og vedtaget på den ordinære generalforsamling i juni måned. Men for at få juridisk gyldighed kræver vedtægtsændringer, at de er vedtaget på to efter hinanden følgende generalforsamlinger.

Det er sket nu, og ændringerne er en realitet. De ændrede vedtægter betyder bl.a. en ændring i hovedbestyrelsens sammensætning, idet foreningens lokalbestyrelsesmedlemmer fremover kan vælge en repræsentant i hovedbestyrelsen. Tilsvarende har foreningens efterhånden mange frivillige nu fremover ret til at vælge en repræsentant i foreningens besluttende organ - hovedbestyrelsen.

Dialogmøder i 2015

Det sidste af i alt 3 dialogmøder mellem foreningens hovedbestyrelse og lokale bestyrelser blev afholdt på Gødvad Efterskole lørdag d. 28. november.

Alle tre møder har været præget af en god og livlig debat om alt fra foreningens historie, værdier og navn  til udviklingsmuligheder, nye samarbejdsformer og videndeling på tværs af arbejdsstederne. Pointer og idéer fra de tre dialogmøder bliver samlet i et katalog med arbejdspunkter til det fremtidige arbejde lokalt og i hovedbestyrelsen for Jysk børneforsorg/Fredehjem.

Noget om fællesskaber

Foreningens årsskrift har denne gang tema om inkluderende fællesskaber. Der er fortællinger om fællesskaber fra blandt andet Randers Bo - og Erhvervstræning, Dagtilbuddet Riisvangen, Jobkollegiet og MOVE projekterne. Derudover byder årsskriftet på præsentationer af ikke mindre end 6 nye forstandere i foreningen.

Har du ikke modtaget årsskriftet med posten, kan det rekvireres på mail@remove-mejyskborneforsorg.dk

Samrådsmøde 27. – 28. januar 2016

Hvert år i januar mødes foreningens forstandere, hovedbestyrelse og formænd for de lokale bestyrelser til et samrådsmøde på Hotel Nyborg Strand sammen med repræsentanter fra KFUMs Sociale Arbejde, Livsværk og Barnets Hus. En mulighed for at skabe netværk og dele viden med andre organisationer om socialt arbejde i frivillige organisationer.

I år har Jysk børneforsorg/Fredehjem sammensat et program, hvor kvalitet og etik i socialt arbejde er i fokus. Deltagerne vil blandt andet møde professor Lene Tanggaard til en aktiv eftermiddag med temaet Kvalitet i socialt arbejde – midt imellem evidens og opfindsomhed.

Husk tilmelding til mail@remove-mejyskborneforsorg.dk senest 6. januar 2016.

Farvel til Knud Byskov

Efter mere end 21 år på posten som forstander for Holmstrupgård kan Knud Byskov nu se frem til at slutte sin forstandergerning i foreningen.

Knud kan se tilbage på et usædvanligt fornemt og vellykket ledelsesarbejde, der har ført Holmstrupgård frem i ”superligaen” som døgninstitution, og mange vil sikkert lægge vejen forbi, når der skal siges farvel og tak.

Bestyrelsen har netop besluttet, at afskedsreceptionen for Knud Byskov skal foregå på Holmstrupgård torsdag den 25. februar 2016, kl. 13.00-16.00.

Ny forstander på Holmstrupgård

Bestyrelsen for Holmstrupgård har netop afsluttet ansættelsesprocessen for forstanderstillingen.

Den nye forstander bliver Rasmus Ladefoged Dinnesen, og det er netop aftalt, at han tiltræder stillingen den 1. marts 2016.

Rasmus er 41 år gammel og er i dag centerchef for Center for Voksne med Autisme og ADHD i Aarhus Kommunes Voksen Handicap afdeling. Han har tidligere været forstander på handicapinstitu-tionen Stensagergården i Aarhus.

Der har været en god og veludført ansættelsesproces, hvor bestyrelsen har fået bistand af konsulent-firmaet H.C. Vestergaard, og den mundede ud i en klar og enstemmig beslutning om at udpege Ras-mus Ladefoged Dinnesen til stillingen.

Der er aftalt velkomstreception for Rasmus på Holmstrupgård onsdag den 2. marts 2016 om efter-middagen.

Støt vores arbejde med dit kontingent


Steen Heine Photography

Foreningens medlemmer har meget stor betydning for arbejdet med sårbare børn, unge og familier - og for vores muligheder for at udvikle nye tilbud. Det koster 100 kr. pr. år at være medlem.

Medlemskontingenter kan indbetales til konto 3643 - 4815438450 (skriv "kontingent" i tekstfeltet) eller via Mobile Pay til 91 60 35 96. 

Hvis du er nyt medlem, skal du huske at meddele os navn og adresse på mail@jyskborneforsorg.dk

På forhånd mange tak for din støtte og opbakning.

Følg også med på vores facebookside www.facebook.com/jyskborneforsorg

Juleferie

Foreningens sekretariat holder lukket fra og med den 22. december 2015. Den 4. januar 2016 er vi tilbage og glæder os til at tage fat på arbejdsåret 2016. Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.