Baggrund & historie

Jysk børneforsorg/Fredehjem er en sammenslutning af to foreninger - Jysk børneforsorg og Fredehjem. Disse to pionergerninger og et fælles folkekirkeligt idégrundlag er det, der er basis for foreningens aktiviteter i dag.

Præstefrue Ellen Schepelern startede i 1906 Kvindehjælpen i Århus som et opsøgende socialt gadearbejde blandt nødlidende kvinder i byens havnekvarter.

Arbejdet førte bl.a til dannelsen af kvindehjem og børnehjem, og disse samledes senere i organisationen Jysk børneforsorg.

På omtrent samme tid startede præsten i Harboøre, Jørgen Christian Bertelsen, en landsdækkende bevægelse med det formål at vække opmærksomhed og forbedre vilkårene for den gruppe, vi i dag kalder sent udviklede.

I 1984 sammensluttedes de to bevægelser under foreningens nuværende navn.


Foreningens formand 1969-1995, pastor Jens Nørgård, fortæller her om sin tid i foreningen.