Projektkoordinator søges til nyt projekt for sårbare unge i Randers

 

Vores nye energiske projektkoordinator har mod og evne til at opbygge, udvikle og drive et nyt åbent rådgivningstilbud i samarbejde med frivillige.

 

Projektet:

Ensomhed og psykisk sårbarhed er et stort problem for mange unge; også i Randers. Derfor har foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem besluttet at etablere en åben rådgivning og et trygt mødested, hvor sårbare unge kan tale med en ressourcestærk voksen.

Formålet med det nye initiativ er at yde en forebyggende indsats ved at give sårbare unge i Randers Kommune let adgang til gratis og anonym rådgivning baseret på frivillige kræfter. Målgruppen er unge i alderen 12 - 25 år, som oplever problemstillinger i forhold til ensomhed, sorg, mobning, lavt selvværd, præstationspres eller lignende. Du kan læse projektbeskrivelsen her.

Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem, som står bag projektet, tager aktivt medansvar for at udvikle frivilligt socialt arbejde af høj kvalitet i Danmark, blandt andet gennem lignende projekter i Horsens og Aarhus. Projektet gennemføres i samarbejde med Randers Kommune og med økonomisk støtte fra Socialstyrelsen.

 

Stillingen:

Der er tale om en projektansættelse i perioden 1. november 2017 - 31. december 2019 med mulighed for fastansættelse, hvis projektet forankres. Stillingen er en deltidsstilling med 23 - 25 timer pr. uge efter aftale. Hvis du ønsker et højere timetal, vil der alt efter ønsker og kompetencer være mulighed for supplerende beskæftigelse ved den selvejende institution Randers Bo- og Erhvervstræning.

Stillingen er alsidig med mange forskellige typer af opgaver, både lavpraktiske, administrative og ledelsesmæssige. Du skal trives med at have ansvar for egen tidsstyring og selvstændig prioritering af dine opgaver. Idet du ikke har kolleger omkring dig hver dag, er det vigtigt, at du selv er opsøgende og udadvendt.

 
Arbejdsopgaverne:

· Daglig ledelse af projektet og de frivillige.

· Rekruttering og fastholdelse af unge og frivillige i projektet.

· Opbygning af lokalt netværk til lignende projekter på området, så adgangen til de allerede eksisterende tilbud styrkes for målgruppen.

· Udvikling af aktiviteter og metoder til at motivere de unge til deltagelse i fællesskaber med andre unge.

· Beskrivelse af indsatser, metoder, aktiviteter og effekt.

· Kommunikation og PR via sociale platforme, lokale medier og netværk.

 

Vi forventer desuden, at:

· du har en relevant mellemlang eller videregående uddannelse.

· du er en udadvendt netværker, som måske allerede har et netværk til andre projekter for unge i Randers.

· du har interesse og viden inden for det sociale område.

· du kan skabe trygge relationer til de unge og sætte dig ind i deres forskelligartede vanskeligheder.

· du er idérig og i stand til at inddrage de unge og de frivillige i udviklingen af nye aktiviteter, så de løb-ende tilpasses de unges ønsker og behov.

· du har erfaring med frivilligt arbejde og koordinering af frivillige.

· du har flair for at kommunikere om projektet og skabe synlighed om aktiviteter og resultater.

· du kan tilslutte dig foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjems værdigrundlag.

 

Vi tilbyder:

Et attraktivt og udfordrende job, hvor du i høj grad får mulighed for selv at planlægge din arbejdsdag og for i samarbejde med lokale aktører, fagpersoner, frivillige og unge at præge udviklingen af et nyt tilbud. Du får desuden mulighed for faglig sparring i et netværk med projektkoordinatorer i regi af Jysk børneforsorg/Fredehjem samt tilbud om supervision. Der etableres kontorplads i Randers.

 

Ansættelse:

Løn efter gældende overenskomst og mulighed for flekstid. Der vil være aktiviteter eftermiddage og aftener. Projektkoordinatoren refererer til projektansvarlig Marie Nyegaard ved Jysk børneforsorg/Frede­hjem og samarbejder med projektets følgegruppe.

 

Tiltrædelse:

Stillingen ønskes besat senest pr. 1. november 2017.

 

Yderligere oplysninger:

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte projektansvarlig Marie Nyegaard på 86 73 30 13.

 

Ansøgning:

Send ansøgning, CV og andre relevante dokumenter i én samlet Pdf-fil til marie@jyskborneforsorg.dk.

Ansøgningsfristen er d. 19. september 2017, kl. 12.00.

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 26. september 2017.

 

Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem bygger sit sociale arbejde på et folkeligt og folkekirkeligt grundlag med kerneværdierne menneskets værdighed, liv i vore hænder, livsudfoldelse, åbne og tillidsfulde relationer.