Organisation

Foreningen Jysk børneforsorg / Fredehjem er opbygget efter gældende foreningsprincipper.

Foreningens øverste myndighed er den årlige generalforsamling, der vælger en hovedbestyrelse på 9-12 medlemmer, som leder foreningens arbejde.

Foreningens administrationskontor er sekretariat for hovedbestyrelsen, lokalbestyrelserne og de tilknyttede institutioner og projekters ledere. Kontoret ledes af generalsekretær Ole Bjerre Jakobsen.

Foreningens selvejende institutioner og en del af projekterne har selvstændige bestyrelser. Flertallet i disse bestyrelser er udpeget af hovedbestyrelsen.

 

Billederne til højre er taget i efteråret 2013, hvor medlemmer af hovedbestyrelsen og lokalbestyrelserne, forstandere samt foreningens organisationsudvalg var samlet om at pege på, hvordan Jysk børneforsorg / Fredehjem skal se ud i fremtiden.