Strategi 2018-2020

Foreningens fremtid – Fremtidens forening

Jysk børneforsorg/Fredehjem udstikker med denne strategi kursen for 2018 – 2020 i et Danmark, hvor flere børn end hidtil vokser op i fattigdom, og hvor mange unge oplever ensomhed og psykisk sårbarhed. - Et Danmark, hvor velfærdsbegrebet er under forandring, og civilsamfundets, de frivilliges og virksomhedernes indsats er i spil.

 

Strategien bygger videre på Jysk børneforsorg/Fredehjems forankring i at udøve pædagogisk og støttende arbejde for mennesker, der har brug for hjælp til at mestre livet og indgå i ligeværdige fællesskaber.

Strategien har fokus på tre hovedområder:

 

Det borgerrettede arbejde:

Foreningen skal også i de kommende år leve op til sit kendemærke om handlekraft og risikovillighed. Der vil være fokus på frivillighed, faglig kvalitet, børneområdet og ungeområdet.

Foreningens frivillige arbejde får en selvstændig strategi, og der skal blandt andet udvikles alternative børnetilbud, nye STU-tilbud, opholdssteder og kollegium for unge.

 

Det eksterne arbejde:

Det eksisterende samarbejde med en række kommuner skal fortsat udvikles og samarbejde med nye kommuner etableres. Ligeledes skal potentialet i styrket samarbejde med andre diakonale organisationer i Danmark udnyttes.

Finansiering af foreningens drift skal styrkes via tættere samarbejde med fonde og private virksomheder.

Foreningen skal have fokus på at være talerør for de udsatte børn, unge og familier. Klar og målrettet kommunikation skal styrkes til samarbejdspartnere, pårørende, frivillige og foreningens medlemmer, og kommunikationsplatforme for de forskellige målgrupper skal udvikles.

 

Det interne arbejde:

Det frivillige engagement i foreningen fra bestyrelsesmedlemmer er grundlaget for, at foreningen kan opfylde sit mål. Det vil være højt prioriteret at styrke foreningslivet og give bestyrelsesmedlemmerne de bedst mulige betingelser for at varetage deres opgaver og ansvar. Der skal øget fokus på rekruttering, introduktion til bestyrelsesarbejde og erfaringsudveksling på tværs af foreningen.

 

Læs strategien her