Kirkeligt og folkeligt tilhørsforhold

Jysk børneforsorg/Fredehjem og folkekirken

Foreningen er stiftet af personer, der var aktive i folkekirkeligt menighedsarbejde, og Jysk børneforsorg/Fredehjem anser sig fortsat som tæt forbundet med kirken.

JbF bygger sit arbejde på et folkekirkeligt grundlag. Foreningen rekrutterer mange af sine bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige fra kirkens bagland, ligesom den i det konkrete sociale arbejde søger kontakt, opbakning og evt. samarbejde med lokale medlemmer af folkekirken.

 

Jysk børneforsorg/Fredehjem og diakoni

Jysk børneforsorg/Fredehjem er en diakonal organisation, oprettet i 1906, af grupper og enkeltpersoner i tilknytning til folkekirken. Den identitet ønsker foreningen at tolke tidssvarende ind i en nutid og en fremtid med respekt for vores historie. Det stadige sigte er at være en kompetent og kritisk samarbejdspartner og talerør for de mennesker, vi arbejder for.

Ordet diakoni betyder ”tjeneste” og rummer den forpligtelse, det er ud fra et kristent menneskesyn at yde omsorg og hjælp til mennesker, der har det svært.

Evangeliet peger på, at til den menneskelige tilværelse hører der altid en positiv bekræftelse af den enkelte: Din eksistens er værdifuld og vigtig.

 

Jysk børneforsorg/Fredehjem som folkelig forening

Foreningen er opstået som en folkelig bevægelse med ønsket om at organisere det medmenneskelige ansvar og den særlige forpligtelse, det er at tage hånd om de udsatte og vanskeligt stillede i vores samfund.

Som medlemsorganisation og gennem inddragelse af frivillige – herunder bestyrelsesmedlemmer - søger foreningen at inddrage det folkelige engagement i socialt arbejde.

Professionelt socialt arbejde kan ikke stå alene, men fordrer en opbakning og et engagement fra det øvrige samfund, og foreningen arbejder for, at der skabes forståelse for behovet for den sociale indsats, ligesom der arbejdes for, at det almindelige samfund kan rumme især børn, unge og familier, der har andre vilkår end flertallet.