Here2Stay, et integrationsprojekt for uledsagede afgahnske flygtningedrenge

 

 

Projekt Here2Stay blev til i samarbejde med Nørresø Børnepension og havde til huse i Viborg i perioden 2009-2014. Projektet var bemandet med pædagogiske personale, som støttede unge beboere i dagligdagen. Formålet var, ud fra kerneværdierne integration, tryghed og rummelighed at skabe ramme for drengenes udvikling og positive integration i det danske samfund. Dette blev gennemført med faste kontaktpersoner og arrangementer som fællesspisning, husmøder og dannelsesture rundt i landet for at give de unge en ide om dansk kulturarv. Samtidig blev kulturelle og religiøse traditioner fra oprindelseslandet holdt i hævd, så drengenes tilknytning til deres baggrund ikke smuldrede helt.

 

Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem indledte i september 2014 en evalueringsundersøgelse af bo- og integrationsprojektet Here2Stay for uledsagede flygtningedrenge primært fra Afghanistan. Der er særligt fokuseret på de tidligere beboere og personales erfaringer med tilværelsen i projektet, samt drengenes nuværende situationer efter projektets afvikling.

 

Den nu færdige undersøgelse er udført af pædagogisk antropolog Jonas Schneider Høgholm og slutproduktet i form af en skiftlig rapport finder enighed blandt alle adspurgte aktører om, at Here2Stay grundlæggende har været en succes, i forhold til beboernes trivsel og integration i det danske samfund.

 

Derudover beskæftiger rapporten sig, gennem statistik og interviewmateriale med de tidligere beboeres tilværelser og trivsel efter projektets afvikling, og finder at hovedparten af drengene trives selvstændigt, men savner praktisk støtte og velkendte voksenrelationer i varierende omfang.

 

Slutteligt finder undersøgelsen, baseret på erfaringsopsamling, en række konkrete anbefalinger til fremtidige bo- og integrationsprojekter for uledsagede mindreårige. 

 

"Her for at blive"