Et helhedsorienteret tilbud med fokus på botræning, jobtræning og social færdighedstræning

ElevKollegiet er et tilbud til unge i alderen 17-30 år, som har brug for særlig støtte og vejledning til beskæftigelse, at bo selvstændigt og til et godt socialliv. Beboere kan bo på Elevkollegiet i en kortere eller længere periode, og der er mulighed for efterværn på ElevKollegiet. ElevKollegiet er et tilbud under Serviceloven § 66 og § 107. 

Unge tilknyttet ElevKollegiet kan have emotionelle, psykiske, sociale og/eller kognitive vanskeligheder. Elevkollegiet er også rustet til at støtte unge med psykiatriske diagnoser, hvis den unge er i medicinsk behandling. Derudover kan målgruppen også være unge, som har lettere misbrugsproblematikker, så længe det ikke er hovedproblemstillingen. Via et individuelt tilrettelagt forløb støtter ElevKollegiet unge til at få struktur i hverdagen, og få mod og redskaber til på bedst mulig måde, at kunne klare sig selv. 

Beskæftigelse er en central del af et forløb på ElevKollegiet. Derfor er der både mulighed for at komme i praktik eksternt og internt i ElevKollegiets værksted, køkken eller i en pedelfunktion. Et praktikforløb skal afdække hvilke ressourcer, udfordringer og støttebehov den enkelte har, samt ruste den enkelte til at komme i en form for beskæftigelse.  

 

Kontakt 

Høvej 35, 8200 Aarhus N

Tlf.: 8622 9008

E-mail: info@elevkollegiet.dk 

Læs mere på ElevKollegiets hjemmeside

Følg ElevKollegiet på Facebook 

Forstander Birgit Larsen, e-mail: birgit@elevkollegiet.dk 

Formand Mette Lindhardt, e-mail: ml@advokathusnord.dk