Et godt sted at bo for voksne med fysisk og kognitivt handicap

Solbakken er bofællesskaber for personer med varigt nedsat fysisk og/eller kognitiv funktionsevne. Personalet på Solbakken har indgående viden om, og erfaring med, koblingen mellem fysiske og kognitive udfordringer, hertil også de sociale udfordringer det kan have at vokse op med funktionsnedsættelse.

Solbakken består af syv bofællesskaber: Birkebo, Birkelunden, Birkedalen, Egebæksvej, Karetmagertoften, Pottemagertoften og Absalonsgade

Beboerne på Solbakken er målgruppeopdelte og har forskellige udfordringer som: medfødt hjerneskade, erhvervet hjerneskade, mobilitetsnedsættelse og udviklingshæmning. Personalet støtter beboerne bl.a. efter metoderne: værdsættende samtale (Appreciative Inquiry), kontakt-ø, neuropædagogisk samt kognitiv ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP).

Solbakken har desuden tilknyttet et STU-tilbud, som er for unge mellem 16 og 25 år. STU-tilbuddet er for unge med fysisk funktionsnedsættelse og/eller kognitive udfordringer. Læs mere om Solbakkens STU-tilbud her. 

KopiTryk er Solbakkens dagtilbud til borgere med fysisk funktionsnedsættelse. Dagtilbuddet er et kommunalt anvist tilbud for ca. ni borgere, som beskæftiger sig med forskelligartede tryk- og layout opgaver. Læs mere om KopiTryk her. 

 

 

Kontakt

Gunner Clausens Vej 68, 8260 Viby J/Hejredalsvej 144, 8220 Brabrand

Tlf.: 8739 6400/8713 3310

E-mail: flm@aarhus.dk

Læs mere på Solbakkens hjemmeside

Forstander Flemming Lehm  

Formand Poul Jørgensen, e-mail: poulhjprgensen@gmail.com