Tak til vores sponsere - uden jer havde det ikke været muligt at afholde højskoler for unge og voksne med udviklingshæmning.

aarhus kommune logo Jascha Fonden logo Ys logo Nordea fonden

Kontakt

Har du spørgsmål til højskolerne, så kontakt Katrine Vinther på projekt@jyskborneforsorg.dk