Nyheder

TEST

Ensomhed vokser blandt unge mennesker, og de er nu en af de befolkningsgrupper, der føler sig mest ensomme i Danmark. Rasmus Nielsen har haft ensomheden tæt inde på livet. Gennem HUSRUM er han kommet ud på den anden side, og i dag bruger han sine erfaringer til at hjælpe andre unge.
Sådan starter den fine artikel i Aarhus Panorama, som har mødt Rasmus til en snak om ensomhed, HUSRUM og det at give tilbage.

Rasmus sine egne erfaringer om ensomhed til at hjælpe andre unge

Ensomhed vokser blandt unge mennesker, og de er nu en af de befolkningsgrupper, der føler sig mest ensomme i Danmark. Rasmus Nielsen har haft ensomheden tæt inde på livet. Gennem HUSRUM er han kommet ud på den anden side, og i dag bruger han sine erfaringer til at hjælpe andre unge.
Sådan starter den fine artikel i Aarhus Panorama, som har mødt Rasmus til en snak om ensomhed, HUSRUM og det at give tilbage.

Jobkollegiet udvider med ny afdeling

1. marts 2021 kan Jobkollegiet åbne dørene til en helt ny afdeling: Værket, som skal tilbyde blivende boliger til voksne med et udviklingshandicap.

Værket er for voksne med en udviklingshæmning, som har brug for varieret, men varigt brug for socialpædagogisk støtte i hverdagen. Det socialpædagogiske fokus er på fire kerneområder: Botræning, socialfærdighedstræning, erhvervstræning samt fritidstræning.

Eksistensen i det diakonale arbejde

Som forening med dybe rødder i folkekirkens diakoni, sætter vi i forbindelse med diakoniens dag d. 7. februar fokus på hvordan diakonien bl.a. udfolder sig i 2021.  Kirkefondet sætter i deres magasin "Kirken i dag" fokus på netop det diakonale arbejde, hvor teolog og underviser Bodil Lodberg bidrager med refleksioner over eksistensen i det diakonale arbejde. Nedenfor kan du læ ...

Temadag om seksualitet på Elmelund

Seksualvejledning er også for unge med en kognitiv funktionsnedsættelse

Sammen med SUMH og sætter vi fokus på seksualundervisning for unge med handicap, for behovet er enormt.

Når Uge Sex sætter køn, krop og sex på skemaet for landets skoleelever, risikerer unge med f.eks. autisme ADHD, udviklingshæmning og hjerneskade at blive glemt. Selvom de også har et stort behov for seksualundervisning.

Regeringens udspil om Børnene Først har gode toner, men mangler fokus på familien og helheden

Regeringens udspil: Børnene Først har gode og ambitiøse initiativer, som skal styrke børns rettigheder og skabe rammer, hvor barnet i højere grad høres. Vi glæder os over, at der med udspillet sættes fokus på udsatte børns vilkår, rettigheder og fremtid. Vi undrer os dog over, at regeringen ikke har større fokus på helhedsorienterede løsninger og på at få praksis i spil. Hvorfor ikke, i de tilfælde det giver mening, hjælpe familien tidligere og bedre for på den måde at stille børnene først?

ÅBENT BREV TIL MINISTEREN: BRING BARNETS NETVÆRK I SPIL

Børnesagens formand, Lena Søgaard og næstformand, Poul Erik Clausen, sendte tilbage i december følgende brev til social- og indenrigsminister Astrid Krag i forbindelse med fordelingen af pengene fra resterne af satspuljen til en ny civilsamfundsstrategi og videncenter for anbragte børn. 

Hjertevenskab er en gensidig horisontudvidelse

Rebekka og Eva er hjertevenner. Selvom hjerteven har formidlet deres venskab, er det for dem ikke anderledes end et hvilket som helst andet venskab: ”Jeg opfatter Rebekka som en ven på lige fod med alle mulige andre. Jeg foreslår kun det jeg selv har lyst til, og så er det jo bare fedt, når Rebekka har lyst til det samme, så vi kan gøre det sammen”, fortæller Eva.

Tak for din ægthed, dit engagement og det fælles pulsslag

Jysk børneforsorg/fredehjem siger tak til afgående formand, Jette Hansen, for 42 flotte år i hovedbestyrelsen - heraf mere end 25 år som formand. Vi siger tak til Jette for indsatsen, for hendes ægthed, hendes engagement og det fælles pulsslag.

Invitation til reception

Havredal og Jysk børneforsorg/Fredehjem inviterer til reception

Invitation til generalforsamling

Jysk børneforsorg/Fredehjem inviterer medlemmer, ansatte, bestyrelsesmedlemmer, frivillige og øvrige interesserede til generalforsamling samt afskedsreception for Jette Hansen 8. september 2020.

Håndbog for bestyrelsesarbejdet

Håndbogen for bestyrelsesarbejdet i Jysk børneforsorg/Fredehjem er nu klar. Den kan læses her på siden på nedenstående link, hvorfra den også kan downloades til egen computer.

Læs håndbogen her

En omsorgsfuld og flittig 25 års jubilar

Den 10. juni 2020 er det 25 år siden, Jette Hansen blev valgt til formand for den kirkelige sociale forening Jysk børneforsorg/Fredehjem - en forening, der driver en lang række sociale tilbud til udsatte børn, unge og familier over det meste af Jylland.

Online fællesskab rækker ud mod ensomme unge under Corona

Fællesskabet har haft særlige udfordringer under COVID-19, hvor hele Danmark i marts blev lukket ned. Herunder også Jysk børneforsorgs’ frivilligdrevne tilbud. Med hjælp fra en donation fra TUBORGFONDET blev det muligt at skabe online aktiviteter på tværs af de frivilligdrevne tilbud.

Mette Navntoft bliver ny forstander for Havredal Praktiske Uddannelser

Et enigt ansættelsesudvalg har besluttet at ansætte Mette Navntoft som ny forstander på Havredal Praktiske Uddannelser fra 1. juni 2020. Mette kommer fra en stilling som viceforstander på Havredal Praktiske Uddannelser. Hun er 44 år og oprindeligt uddannet pædagog og har efterfølgende taget en diplom i pædagogisk psykologi.  

Generalforsamling udsættes

Grundet den igangværende Covid-19 pandemi udsættes generalforsamlingen der var planlagt til afholdelse den 8. juni. Der meldes en ny dato ud så snart det er muligt ud fra myndighedernes retningslinjer.

Jysk børneforsorg/Fredehjem lancerer jobbank

KFUM's Sociale Arbejde, Livsværk og Jysk børneforsorg/Fredehjem lancerer i fællesskab en jobbank, som har til formål at kunne skaffe ekstra hænder under den nuværende Corona-pandemi.

Poul Erik Clausen bliver ny generalsekretær i Jysk børneforsorg/Fredehjem

Ny generalsekretær i Jysk børneforsorg/Fredehjem

En enig Hovedbestyrelse har besluttet at ansætte Poul Erik Clausen som ny generalsekretær i foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem. Poul Erik Clausen kommer fra en stilling som forstander på Havredal Praktiske Uddannelser. Han er 53 år og oprindeligt uddannet pædagog. 

Samrådsmøde 2020

Jysk børneforsorg/Fredehjem har den 22. og 23. januar været værter for det årlige samrådsmøde på Nyborg Strand hvor KFUM's Sociale Arbejde og LIVSVÆRK har været inviteret til drøftelser og oplæg under temaet “tale er sølv - samtale er guld”. Oplæggene havde udgangspunkt i det diakonale og sociale arbejde med fokus på at støtte og drage omsorg for samfundets svageste.

Elmelund er et livslangt fællesskab

Selvom 34-årige Henrik officielt forlod bo- og uddannelsesstedet Elmelund for 13 år siden, er han stadig en del af det særlige fællesskab i det nordjyske. Hver torsdag bliver minder vækket til live, og nye ’elmelundere’ bliver budt velkommen, når Henrik tager et smut forbi Elmelunds torsdagsklub. Med sig har han sin kone og den kage, hun trofast bager til klubben.

Konstitueret generalsekretær i Jysk børneforsorg/Fredehjem

Poul Erik Clausen er konstitueret som generalsekretær. Poul Erik Clausen er forstander igennem 19 år og har ydermere tidligere bl.a. været forstanderrepræsentant i foreningens hovedbestyrelse.

Gaver, der gavner fællesskabet

Den nedlagte spejdergruppe Spartanerne fra Aarhus har valgt at donere deres overskud til HUSRUM

Stærke fortællinger fra praksis ved årets konference om ”Kirkens sociale ansvar”

Omkring 200 mennesker var den 14. november samlet til den årlige konference, som arrangeres i et samarbejde mellem mellem Kirkens Korshær, Diakonhøjskolen og Jysk børneforsorg/Fredehjem.

Temaet for årets konference var kvinder i udsatte livspositioner.

Ansatte og bestyrelsesmedlemmer samles til træf

Godt 200 ansatte og bestyrelsesmedlemmer var i starten af oktober samlet til et brag af et medarbejder- og bestyrelestræf på Kystvejens Konferencecenter i Grenå. Programmet var spækket med oplægsholderne som Helle Hein og Geo, og bød også på workshops og fest.

Forårstur med seniorklubben

Seniorklubben i Jysk børneforsorg/Fredehjem er på to årlige fagture - en forårstur og efterårstur. I år gik forårsturen til en af foreningens institutioner, Elmelund, hvor der både var rundvisning i beskæftigelsestilbuddet Virkelyst. Det var 11 år siden seniorklubben sidst besøgte Elmelund, så gensynsglæden var stor, og det var med lige stor begejstring seniorklubben kunne se Elmelunds udvikling.

Det gør en forskel, at være ansat på Jobkollegiet

"Jobkollegiets dna, stedets nerve, den retning vi konstant arbejder hen imod - er FÆLLESSKABET. Den enkeltes følelse af at være en del af et fællesskab i sit hjem, på arbejdsmarkedet, i lokalsamfundet, blandt venner og familie, som verdensborger.

Det er meget let sagt - og som begreb næsten fortærsket - men når man først dykker ned i, hvad der skal til, for at man føler sig som en del af et fællesskab – da bliver det for alvor interessant og meningsfyldt."

Læs en medarbejders beretning om at være ansat på Jobkollegiet i Brabrand...

Invitation til Kirkens Sociale Ansvar

Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/Fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle med interesse i at styrke den lokale indsats over for socialt udsatte medmennesker. 

Studietur til Stockholm

I september måned drog forstandere og bestyrelsesmedlemmer mod Stockholm for at blive inspireret af den svenske tilgang til socialt og diakonalt arbejde. Ca. 42 friske rejsende indtog byen med et spækket fagligt program i hånden, og kulturelle oplevelser samt møder med fagfolk fra den svenske diakonale og sociale verden i vente.

Pressemeddelelse: Opholdsstedet Nordland i Løkken lukker

Pressemeddelelse: Opholdsstedet Nordland i Løkken lukker. Opholdsstedet Nordland i Løkken blev oprettet af foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem d. 1. oktober 2018 som et højt specialiseret tilbud til unge med meget massive og komplekse udfordringer. Trods høj faglig kvalitet må tilbuddet imidlertid lukke ved udgangen af november 2019, da efterspørgslen fra de nordjyske kommuner ikke er stor nok til, at driften kan opretholdes

Thor flyttede sig med MOVE

Erfaringsudveksling med ligesindede unge i MOVEs samtalegruppe hjalp Thor med at finde mere stabilitet i sit liv, og lærte ham selv at tage hånd om de udfordringer, han mødte i sin hverdag.

Besøg fra Hamborg

Vidensdeling er et vigtigt element i foreningens arbejde. Derfor var vi glæde for at kunne fortælle 22 diakonistuderende fra Rauhes Haus i Hamburg, som var på studietur i Danmark, om vores arbejde. Dagen i Frivilligcenter Aarhus bød på oplæg om vores værdier, organisering og erfaringer med arbejdet med unge og ensomhed. De studerende havde mange spændende spørgsmål, og var særl ...

Høring på Christiansborg: 30 år med Børnekonventionen

I år er det 30 år siden at FN's Børnekonvention blev vedtaget.  Børnekonventionen skal sikre, at alle børn i verden har ret til at leve et trygt og godt liv, til at blive hørt og til at modtage hjælp. 196 lande i verden har tiltrådt Børnekonventionen, som dermed gør den til den mest udbredte menneskerettighedstraktat. Børnesagens Fællesråd markerede d. 7.  februar 30 året f ...

Nyt fra seniorklubben

2018 har igen år været et aktivt år for foreningens seniorklub. Her kan du finde et lille udpluk fra de forskellige aktiviteter seniorklubben har haft i det forgangne år. 

Nyt ambitiøst tilbud til unge med udviklingshæmning

Birkeskolen er et nyt ambitiøst uddannelsestilbud til unge med udviklingshæmning i alderen 15-25 år. Birkskolen tager udgangspunkt i den enkelte elvs drømme og forudsætninger. 

Tak for 12 gode år til Finn og velkommen til Allan

Efter 12 gode år i foreningen går Finn Bonnichsen på velfortjent pension.

Invitation til årets inspirationskonference

Inklusion i virkeligheden - en inspirationskonference om fællesskaber for voksne med og uden udviklingshæmning  Tirsdag d. 27. november kl. 10-16 (med indskrivning fra kl. 9.00) Rådhushallen, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. Du er inviteret til årets inspirationskonference om fællesskaber for voksne med og uden udviklingshæmning.Journalist Nick Horup (som du kender fra de fol ...

Stort tillykke med 25-års jubilæet

For 25 år siden - i 1993 - blev Jelva Fiskbæk ansat som botræner på i bofællesskabet Ladelundsvej under Bo/Skole/Job i Silkeborg. Et bofællesskab, hun var med til at etablere helt fra bunden, hvor hun stod for alt lige fra indkøb af service til at tage godt imod de første elever.   I 1999 stod Bo/Skole/Job uden forstander og der skulle hurtigt findes en der kunne påtage sig l ...

Nu åbner dørene til Nordland

Nu åbner dørene til Nordland I det nyetablerede Nordland i Løkken står personalet klar til at tage imod unge, som har brug for specialiseret støtte til at komme godt gennem deres ungdomsår. Med solid faglighed og omsorg kan personalet tage imod 10 unge i alderen 12 -18 år, som skoler og traditionelle døgntilbud har svært ved at rumme. ”Motivationen for at starte det nye ophold ...

Konference om Kirkens Sociale Ansvar

Konferencen foregår igen i år på Diakonhøjskolen i Aarhus og henvender sig til alle med interesse i at styrke den lokale indsats for medmennesker, der står uden for samfundets positive fællesskaber. Konferencen finder sted torsdag d. 8. november kl. 9.30-15.00    Hvem møder du? Knud Aarup – debattør, formand for Røde Kors i Aarhus, fhv. direktør for Socialstyrelsen, forfatte ...

Inclusion festival

Tidligt i maj afholdt foreningens frivilligdrevne tilbud MOVE en storstilet ICLUSION festival med stor succes. Både Horsens borgmester Peter Sørensen, Alberte fra X-faktor og mange, mange andre kom for at hylde fællesskabet. For mange sårbare unge kan det være svært at tage til nogle af landets allerede eksisterende festivaler. Derfor igangsatte MOVE sammen med andre lokale aktører i Horsens, herunder headspace Horsens, Sund By Horsens samt Ungerådet, initiativet INCLUSION festival – en festival som støtter fællesskaber på tværs, og hvor der er plads til alle. 

En folkebevægelse mod ensomhed – og vi går med

Folkebevægelsen mod Ensomhed sætter hvert år i uge 17 særligt fokus på bekæmpelse af ensomhed med kampagnerne Danmark spiser sammen og March mod Ensomhed. Positive fællesskaber og bekæmpelse af ensomhed er en helt central del af Jysk børneforsorg/Fredehjems arbejde og værdisæt. Derfor støttede foreningen også glædeligt op om initiativerne i uge 17.