Jysk Børneforsorg/Fredehjem er en non-profit organisation, som arbejder for at sikre gode levevilkår for udsatte og sårbare børn, unge og familier. Foreningen har tilknyttet mere end 200 forskellige sociale indsatser, hvor de selvejende institutioner er en bærende del.

Hver dag udøver de selvejende institutioner pædagogisk og støttende arbejde for sårbare og udsatte børn, unge og familier. Nogle institutioner arbejder med anbragte børn; andre med sårbare unge, der har brug for et anderledes uddannelses- eller beskæftigelsestilbud (fx STU); og nogle arbejder med familier, der har brug for socialpædagogisk støtte, vejledning og omsorg.

Herudover har vi også en række frivilligdrevne tilbud, hvor ensomme og sårbare børn og unge kan tale om det, som er svært, samt indgå i meningsfulde fællesskaber.

Som civilsamfundsorganisation bidrager vi altså til et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, og vi har stor erfaring i at samarbejde med relevante myndigheder. Fx arbejder vi p.t. sammen med halvdelen af landets kommuner.

 

Sådan gør vi en forskel 

 

Faglighed og omsorg

Med respekt, tillid og omsorg ser vi det enkelte menneskes potentiale og guider til at kunne leve et liv med frihed og glæde. Arbejdet på vores selvejende institutioner udføres af dedikerede og dygtige professionelle, frivillige bestyrelsesmedlemmer og frivillige, som alle drives af at støtte børn, unge og familier til et godt og mere selvstændigt liv. Vores selvejende institutioner arbejder kontinuerligt med kvalitet og kompetenceudvikling for at kunne udøve pædagogisk og sundhedsfagligt arbejde af høj faglig og etisk kvalitet.

Fællesskaber og frivillighed

Vi betragter fællesskaber som en fundamental del af vores arbejde, og frivillige som en uundværlig ressource i at skabe dem. Vores fællesskaber nedbryder stigmatisering af kognitive handicap, psykisk sårbarhed, social udsathed, ensomhed og skaber møder mellem mennesker, som ellers ikke havde fundet sted. Ønsket om at være noget særligt for et andet menneske driver vores frivillige, og udvikler sårbare og udsatte børn og unge.

Samarbejde og vidensdeling

I vores vision om at skabe bedre levevilkår for vores medmennesker, ser vi også vores virke i at være med til at skabe et mangfoldigt samfund, hvor den enkelte anerkendes for sine styrker og unikke person. Derfor samarbejder vi med interesseorganisationer, sogne, civilsamfundsorganisationer, uddannelsesinstitutioner, kommuner og virksomheder, så vi sammen kan blive klogere, og støtte hinanden i at skabe et samfund med bedre forståelse for og solidaritet med børn, unge og familier, som har behov for støtte.

Værdierne driver arbejdet

Vores arbejde tager afsæt i værdierne: 

  • Værdighed
  • Fællesskab
  • Livsudfoldelse
  • Tillidsfulde relationer

Værdierne lever på vores selvejende institutioner, i fællesskaberne, bestyrelserne og kommer til udtryk i vores tilgang til hinanden. Vores formål er at imødekomme udsatte og sårbare børn, unge og familier med et støttende og udviklende pædagogisk tilbud af faglig og etisk kvalitet. Vi søger samtidig at medvirke til at fremme solidaritet og forståelse for de børn, unge og familier, som har behov for støtte. I alt, hvad vi laver, er det værdierne, der er det bærende og som driver arbejdet. 

Vi ser os selv som en del af folkekirkens diakoni. Diakoni betyder tjeneste eller at tjene. Omsat betyder dette, at vi ønsker, at sikre bedre leveforhold for sårbare og udsatte medmennesker, skabe inkluderende fællesskaber, og være talerør for mennesker i udsatte livspositioner. Biskop ved Viborg Stift, Henrik Stubkjær forklarer diakoni således: 

" [...] når det gælder diakonien, er det vigtigste det, som bliver gjort, ikke nødvendigvis hvad det bliver kaldt. Kernen i det diakonale arbejde er medmenneskelig omsorg og fællesskabsopbyggende arbejde [...] for alle skal have det, de trænger til for at leve et menneskeværdigt og meningsfuldt liv". 

 

 

Sådan arbejder vi

 

Mission

Med høj faglighed, etisk forankring og inkluderende fællesskaber understøtter vi eksisterende og nye bæredygtige sociale indsatser, der møder og rummer mennesker i udsatte og sårbare positioner.

 

Vision

Vi vil gennem ligeværdige fællesskaber og samskabende processer skabe værdi for og synlighed omkring mennesker i udsatte positioner i samfundet.

 

Læs vores strategi, og om hvordan vi organiserer os. 

Find vores vedtægter og referat af generalforsamlingen her. 

Se regnskab for indsamling i 2019 og 2020 her.

Læs vores frivillighedsstrategi