Støtte til job og socialliv fra erfarent personale

BO&JOBUDDANNELSEN er et tilbud til unge i alderen 18-30 år, som har brug for ekstra tid og støtte til at tilegne sig et så selvstændigt liv som muligt. 

BO&JOBUDDANNELSEN er et tilbud under Lov om Social Service §85 og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §32 kap. 10 og 11, har plads til 12 unge. 

Unge tilknyttet BO&JOBUDDANNELSEN kan have forskellige typer af indlæringsvanskeligheder, ADHD, ADD, autismespektrumforstyrrelser mv. 

Alle forløb hos BO&JOBUDDANNELSEN er individuelt tilrettelagt, og der sættes en forventning om, at unge i et forløb er motiverede, deltagende og ønsker at arbejde mod en så selvstændig voksentilværelse som muligt. 

 

 

Kontakt 

Kildegade 27, 8700 Horsens 

Tlf.: 7560 1020

E-mail: jh@boogjobuddannelsen.dk 

Læs mere på BO&JOBUDDANNELSENs hjemmeside

Følg BO&JOBUDDANNELSEN på Facebook

Forstander Jeanette Hjarsbæk,                                          e-mail: jh@boogjobuddannelsen.dk

Formand Aksel Sabroe, e-mail: sp5@stofanet.dk 

Botræning

Et botræningsforløb hos BO&JOBUDDANNELSEN støtter den unge i at lære at bo selvstændigt. Pædagoger støtter den unge til at komme op om morgen, møde i virksomhedspraktik eller skole og til at klare de daglige gøremål. Botræningsforløbet tilrettelægges ud fra den enkeltes behov. 

Erhvervsafklaring

Erhvervsafklaring på BO&JOBUDDANNELSEN afklarer den unges ressourcer i forhold til arbejdsevne og muligheder for uddannelse. Afklaringen sker via praktikforløb i virksomheder og/eller i skoleforløb. BO&JOBUDDANNELSEN støtter den unge i hele forløbet, og bidrager også til planlægning, dokumentation mv. De tilrettelagte forløb ved virksomheder og/eller skole skal give den unge og kommunen afklaring vedrørende relevante fag, opgaver og timetal, som vil være til gavn for den unge. 

Vejledning i egen bolig

BO&JOBUDDANNELSEN tilbyder vejledning til unge der bor i egen bolig i Horsens, som har brug for støtte til at få struktur i hverdagen, og til at klare praktiske gøremål. Foruden vejledning, og evt. indsats i forhold til fastholdelse på arbejdsmarkedet, bliver den unge også tilbudt at indgå i sociale aktiviteter som f.eks. fællesspisning, klubaftner, weekendture og dannelsesrejser.