Støtte til en social og beskæftigelsesrettet fremtid

Ude-Bo er et socialpædagogisk og erhvervsrettet uddannelsestilbud til borgere alderen 18-30 år med psyko/sociale udfordringer. Ude-Bo er et tilbud under Servicelovens § 85 og Loven om aktiv beskæftigelse § 91 og/eller § 167.  

Unge tilknyttet Ude-Bo kan være udfordret af: angst, socialfobi, selvskade, tilknytningsforstyrrelser, misbrug mm. Unge med massivt misbrug og voldsom udadreagerende adfærd er ikke Ude-Bos målgruppe.

Kontakt 

Fabrikvej 11A, 8700 Horsens

Tlf.: 7560 1420

Læs mere på Ude-Bos hjemmeside

Følg Ude-Bo på Facebook

Forstander Britta Schmidt, e-mail: britta@udebo.dk

Formand Knud Byskov, e-mail: knudbyskov@gmail.com

Botræning 

Botræning på Ude-Bo støtter unge til at blive klar til et så selvstændigt liv som muligt.

Alle unge, som er tilknyttet Ude-Bos botræning, modtager individuel støtte tilrettelagt efter den enkeltes behov, ressourcer og drømme. Et botræningsforløb hos Ude-Bo hjælper den unge videre til et liv efter Ude-Bo.

 

HANNA - hjælp til udfordringer og misbrug 

HANNA er et tilbud til unge på Ude-Bo, som handler om tre metoder, der hjælper til udfordringer og misbrug.

HANNAs tre metoder er:

HAP: 6 ugers samtaleforløb og undervisning med formålet om 6 unges fravalg af misbrug. Formålet er at blive klar til yderligere behandling, eller at den unge selv vælger at blive stoffri.

Neurofeedback (EEG): et træningsredskab som træner hjernens evne til selvregulering. Der kan findes en positiv effekt på bl.a. ADHD, misbrug, angst, depression, søvnforstyrrelser og PTSD.

NADA:  øreakupunktur som forebygger og behandler ubalance.

Læs mere om HANNA

HIT-Linjen - hverdagsindhold til alle 

HIT-Linjen er Ude-Bos interne beskæftigelsestilbud. HIT består af forskellige forløb, hvor unge kan øve sig i f.eks. madlavning og fysisk træning.

HIT forbereder unge til uddannelse og erhvervspraktik. Eleverne får hjælp til valg af uddannelse, netværksdannelse, hvordan man forbereder sig til en jobsamtale mv. HIT ruster unge til et liv med stabilitet og selvrespekt.

Læs mere om HIT