Et trygt hjem for børn og unge

Borgmesterbakken er et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge i alderen 0-18 år, som har været udsat for omsorgssvigt og/eller overgreb. Borgmesterbakken har plads til 14 børn og unge, og er et tilbud under Serviceloven § 66. 

Borgmesterbakken tager imod børn og unge med behov for akut, eller korterevarende anbringelse i op til to år. 

Borgmesterbakken arbejder med to overordnede formål: at skabe ro om barnet/den unge ved at yde omsorg, tryghed og stabilitet, samt at bidrage til at finde den bedste langsigtede løsning, som varetager barnet/den unges udvikling og trivsel.

På Borgmesterbakken arbejder det veluddannede personale efter evidensbaserede metoder, og med inspiration fra den psykodynamiske tilgang. Personalet opretholder bl.a. deres høje faglige og etiske standarder, fordi de har stort fokus på det gode kollegaskab. Socialpædagogen bragte i marts 2019 artiklen "Vi spiller hinanden gode", som omhandler Borgmesterbakkens arbejdsmiljø.    

Kontakt 

Borgmesterbakken 24, 8700 Horsens 

Tlf.: 4445 1525

E-mail: hp@borgmesterbakken.dk 

Læs mere på Borgmesterbakkens hjemmeside

Følg Borgmesterbakken på Facebook

Forstander Henrik Pedersen, e-mail: hp@borgmesterbakken.dk  

Formand Hanne Henriksen, e-mail: hahe@km.dk

"Tiden er kommet til et opgør med datidens forestillinger om et børnehjem"

I følge Hanne Henriksen, formand for Borgmesterbakken, må der gøres op med de negative forestillinger, som følger ordet børnehjem. "Der gemmer sig så mange gode historier inde bag murene på den gamle fine bygning, vi kalder Borgmesterbakken".

"Der er familier, der har det rigtig hårdt. Alle gør selvfølgelig det bedste de kan, og ingen sætter sig for at være en utilstrækkelig forælder for sine børn. Men én ting er sikkert – det er aldrig børnenes skyld, når et hjem splintrer. Hvis det værste skulle ske for mig, at mit hjem gik i stykker, og at mor og far ikke kunne finde ud af at huse mig, så ville jeg godt nok gerne, at jeg ikke også skulle skilles fra mine søskende. Derfor skal der være et sted, som tager imod hele søskendeflokke. Det gør vi på Borgmesterbakken, og det synes jeg er én af kvaliteterne ved et børnehjem", udtaler Hanne Henriksen. 

Læs hele artiklen her.