Trygge rammer for boligløse familier

Bostedet Ellengården er et tilbud for familier med børn under 18 år og enlige kvinder uden børn, som har brug for midlertidigt ophold, og som har særlige sociale problemer, de har brug for hjælp og støtte til. Bostedet Ellengården er tilbud i henhold til Servicelovens § 110, der som selvejende institution har driftsaftale med Aarhus Kommune.

Bostedet Ellengården yder også støtte til at afhjælpe de bagvedliggende problemstillinger, som har bragt familierne i en boligløs situation. Familierne får mulighed for at udvikle sig i trygge og fagligt kompetente rammer, for derved at opnå størst mulig stabilitet i livet efter Ellengården. 

Ellengårdens beboere tilbydes bl.a. udrednings- og opholdsplan, familiesamtale, støtte og omsorg og råd og vejledning. 

 

Til Bostedet Ellengården er der tilknyttet boligerne: Ellenbo, som er udslusningsboliger for bostedets beboere. 

Kontakt 

Bethesdavej 81, 8200 Århus N

Tlf.: 8940 1050

E-mail: bostedet.ellengaarden@msb.aarhus.dk 

Læs mere om Bostedet Ellengården på Aarhus Kommunes hjemmeside

Forstander Kristine Griffith, e-mail: kae@aarhus.dk  

Formand Jakob Holm, e-mail: jaho@km.dk 

"Familierne kommer videre"

 

I maj 2017 blev pilotprojektet "De boligløse familier" iværksat på initiativ af Bostedet Ellengården. Simon Rødgaard Pedersen (Cand. Pæd. Soc.) har, som projektleder, og i samarbejde med Bostedet Ellengården og Jysk børneforsorg/Fredehjem, indsamlet viden om de familier, der har opholdt sig på Bostedet Ellengården, med formålet om at kunne synliggøre indsatsen samt kvalificere den faglige og pædagogiske indsats yderligere.

"Undersøgelsen viser os, at mange af børnefamilierne har fået noget med sig herfra, som har en livsvarig, positiv effekt på deres liv. De oplever mere stabilitet i deres liv. Der er mindre kaos og færre sammenbrud i familierne. Og både børn og voksne har en større trivsel i deres hverdag", udtaler Simon Rødgaard Pedersen til Socialpædagogen. Læs hele artiklen her og læs den fulde rapport her.

Projektet er realiseret med støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond.  

FOTO: Rasmus Baaner, bragt i Socialpædagogen d. 14. maj 2018

FOTO: Rasmus Baaner, bragt i Socialpædagogen d. 14. maj 2018