Et trygt socialpædagogisk familieopholdssted

Familiebo er et selvejende familieopholdssted for socialt og/eller psykisk sårbare børnefamilier, under Serviceloven § 107, og har plads til syv familier.

Familier er forskellige, og derfor arbejder Familiebo med individuelle tilrettelagte forløb, for derved at kunne møde familien, der hvor de er. Hos Familiebo møder man alle familier med respekt, indlevelse, faglighed og humor, samtidig med, at der stilles krav og gives støtte til at fremme læring og motivation. For Familiebo er målet at skabe den nødvendige ro og tilbyde den rette specialiserede støtte, så familierne kan skabe sig en ny og positiv fortælling. 

Hvis børn eller voksne kræver lægelig / psykologisk behandling, foregår det eksternt. Familiebo har et tæt samarbejde med læge, psykolog, sygehus, sundhedsplejerske o.a.

Familiebo er ikke egnet til familier, der har et aktivt stof- og alkoholmisbrug. Familiebo indskriver ikke familier, der er behandlingskrævende pga. svære psykiske lidelser.

Kontakt 

Jellingvej 47, 7100 Vejle 

Tlf.: 75 82 16 46 

E-mail: post@familiebo.dk 

Læs mere på Familiebos hjemmeside

Følg Familiebo på Facebook 

Forstander Grethe Albinus, e-mail: grethe@familiebo.dk

Formand: Peter Haahr, e-mail: p.a.haahr@dadlnet.dk