Et godt hjem for unge med multiple funktionsnedsættelse

Birkebakken er en døgninstitution for børn og unge i alderen 0-18 år med multiple funktionsnedsættelse - fysisk som kognitivt på tidligste udviklingstrin. Birkebakken er et tilbud under § 66, stk. 1 nr. 5 med ti faste pladser, og fire fleksible pladser som også kan anvendes af voksne i samme målgruppe under § 107. 

Beboerne kan have omfattende problemskabende adfærd samt høj grad af infleksibilitet. De kan desuden have karakter af adfærds- og udviklingsforstyrrelser. Der kan være udfordringer som: cerebral parese, epilepsi, autisme, adfærdsforstyrrelser og sjældne diagnoser. På Birkebakken er beboerne en del af et udviklende, trygt og omsorgsfuldt hjem. 

Det pædagogiske arbejde tager afsæt i neuropsykologi og relationspædagogik, hvor det dedikerede personale bl.a. arbejder efter metoderne værdsættende samtale og tegn til tale. Læs mere om Birkebakkens metode og tilgang.

Birkebakken tilbyder desuden rådgivning til familier med et hjemmeboende barn, som har behov for støtte til at løse praktiske og udviklingsmæssige udfordringer, forbundet med at have et barn med udviklingsvanskeligheder. Rådgivningen bevilges via kommunens sagsbehandler. Læs mere om Birkebakkens rådgivning. 

Kontakt 

Hejredalsvej 144, 8220 Brabrand 

Tlf.: 5371 6020

E-mail: mks@birkebakken.eu

Læs mere på Birkebakkens hjemmeside

Konstitueret forstander Allan Ellensøe Borresen, e-mail: forstander@birkebakken.eu

Formand Lene van der Raad, e-mail: rlv@aarhus.dk